Data benutten voor circulaire consumptiegoederen

Kennis

Deze publicatie verkent de raakvlakken tussen digitalisering en de circulaire economie voor de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Data consumentengoederen

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Hetzelfde geldt voor de digitale revolutie. De hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen bij consumenten, burgers, organisaties, overheden, producten groeit exponentieel. Welke rol kunnen digitalisering, digitale technologieën en gegevens spelen om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en te versnellen? Wat zijn de concrete kansen en belemmeringen van digitalisering in de lopende icoonprojecten van de transitieagenda consumptiegoederen? Dit lees je in het rapport ‘Data benutten voor circulaire consumptiegoederen’.

Het rapport is geschreven door Caroline Santamaria, expert van Duurzaamheid.nl, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.