Design for Divestment

Kennis

Dankbaar Afdanken: Hoe krijg je producten terug van gebruikers?

phones in drawer (MobileMuster, 2014)_1

Heb jij thuis ook een la vol oude mobieltjes? Je bent niet de enige. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat producten juist snel weer ingeleverd worden door hun gebruikers? Onderzoeker Flora Poppelaars deelt de bevindingen van haar proefschrift over ‘Design for Divestment’ en geeft concrete handvatten om de ervaring tijdens de afdankfase te verbeteren.

Iedereen kan tientallen verkooppunten bedenken om een smartphone te kopen. De punten waar je je smartphone in kan leveren, zijn aanzienlijk moeilijker op te noemen. Om een circulaire economie te bewerkstelligen en dus consumentenproducten weer te kunnen hergebruiken, refurbishen of recyclen, moeten gebruikers ze wel inleveren. Het probleem is dat smartphones nu vaak in een vergeet-la eindigen (want “je weet maar nooit”) of zelfs soms worden weggegooid bij het restafval.

Er zijn relatief weinig handvatten voor ontwerpers om gebruikers zo ver te krijgen dat zij hun producten terug brengen na gebruik. Wanneer de afdankfase in een circulaire economie wordt beschouwd, ligt de focus vaak op technische aspecten zoals retourlogistiek en materiaaloplossingen. Voor haar promotieonderzoek kroop Flora Poppelaars in de hoofden van gebruikers om te bestuderen hoe zij de afdankfase ervaren en wat ontwerpers daarvan kunnen leren. Daarbij sprak zij prof.dr.ir. Conny Bakker (auteur van Products that Last en professor in Design Methodology for Sustainability and Circular Economy aan de TU Delft) over de mogelijkheden voor het nieuwe veld van Design for Divestment.

Verder lezen over dit onderwerp? Bekijk dan dit uitgebreide artikel over Design for Divestment op de website van CIRCO.