Design for Remanufacturing

Kennis

Een onderzoek van Nina Boorsma naar het opnemen van Design for Remanufacturing in de vroege ontwerpfase, vanuit het perspectief van design management.

iStock-505771152

Het artikel ‘Incorporating design for remanufacturing in the early design stage: a design management perspective’ gaat in op de manier waarop design management de implementatie van Design for Remanufacturing kan faciliteren, gebaseerd op literatuuronderzoek en diepte-interviews. Zeven bedrijven die actief zijn in de B2B-markt zijn geïnterviewd over welke ontwerpgerelateerde kansen en obstakels zij zien voor remanufacturing.

Langere gebruiksduur

Het toepassen van ontwerpbenaderingen waardoor producten meegaan gedurende meerdere gebruikscycli, kan bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van primaire grondstoffen. Remanufacturing (revisie) is een voorbeeld van zo’n geschikte circulaire strategie en is toepasbaar in meerdere sectoren waarin veel materialen worden gebruikt. Maar de meeste bedrijven in zulke sectoren maken nog geen gebruik van ontwerpstrategieën die remanucturing op grotere schaal faciliteren.

Integratie in bestaand ontwerpproces

De onderzoekers kwamen erachter dat de toegang tot technische kennis geen obstakel is, terwijl het integreren van deze kennis in het bestaande ontwerpproces, dat wel is. De conclusie is dat design management kan bijdragen aan het opnemen van Design for Remanufacturing, om de volgende redenen: door de waarde ervan duidelijk te maken voor een bedrijf, door bruggen te bouwen tussen interne en externe stakeholders, en door Design for Remanufacturing in te bedden in bestaande processen door middel van KPI’s en roadmaps.

Het artikel, geschreven door Nina Boorsma, is gepubliceerd in het Journal for Remanufacturing.

Verder lezen over remanufacturing?