Gereduceerd tarief Afvalfonds

Kennis

Bij een goed recyclebare kunststof verpakking geldt een gereduceerde afvalbeheersbijdrage.

plastic sorteren

Wanneer je als producent jaarlijks meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de markt zet moet je een afvalbeheerbijdrage afdragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Sinds 2019 krijg je korting op goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen, dat is snel verdiend!

De tariefdifferentiatie kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare (vormvaste) kunststof verpakkingen te stimuleren. De verpakkingen hebben na sortering een positieve marktwaarde. In 2020 geldt een tarief van €0,34 per kilo, ten opzichte van €0,60 voor reguliere kunststoffen. Deze tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Afvalfonds Verpakkingen gebruikt de inkomsten voor het organiseren van de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen en het treffen van maatregelen tegen zwerfvuil.

Om te bepalen of een kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. Om te voldoen aan de voorwaarden moet bijvoorbeeld de lijm op een verpakking afwasbaar zijn. Bekijk de website van het Afvalfonds voor meer informatie over het aanvragen van de tariefdifferentiatie.

Op de website van het Afvalfonds Verpakkingen vind je informatie over:

 

Bekijk ook