INSIDE/INSIDE

Kennis

INSIDE/INSIDE is een online tool waarmee je inzichtelijk kunt maken hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is.

INSIDE INSIDE

Met behulp van de tool INSIDE/INSIDE kunnen ontwerpers interieurproducten en materialen met elkaar vergelijken en betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. Na invoering van aantallen en vierkante meters wordt de totale Environmental Footprint berekend in euroโ€™s. Dit getal, ook wel de schaduwprijs genoemd, geeft de kosten aan die noodzakelijk zijn om de milieu-impact te compenseren.

Leveranciers en producenten in de interieurbranche laten hun producten en/of materialen certificeren door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA). De uitkomst wordt vervolgens in de INSIDE/INSIDE-database geplaatst.

INSIDE/INSIDE is geรฏnitieerd en ontwikkeld door Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors.