KIDV Recyclechecks

Kennis

Check met deze tool of je kunststof verpakking recyclebaar is in het Nederlandse afvalsysteem.

vormvaste verpakkingen

Het KIDV heeft twee recyclechecks ontwikkeld; één voor vormvaste kunststof verpakkingen en één voor flexibele kunststof verpakkingen. Met deze check kan je evalueren of je verpakking in Nederland goed wordt gerecycled.

Om tot een circulaire kunststofkringloop te komen is het belangrijk dat verpakkingen goed recyclebaar zijn. Op deze manier kan het kunststof uit de verpakking opnieuw gebruikt worden in een nieuwe toepassing. De recyclebaarheid van een verpakking is afhankelijk van het verpakkingsontwerp en het afvalinzamelingsysteem. Dit systeem verschilt van land tot land. Om de recyclebaarheid in Nederland te evalueren kan je de KIDV recyclechecks gebruiken.

Er zijn twee recyclechecks beschikbaar. Eén voor het evalueren van de recyclebaarheid van vormvaste verpakkingen zoals flessen, potten en trays, en één check voor het evalueren van folieverpakkingen zoals foliezakken.

Op dit moment zijn vormvaste kunststoffen het best recyclebaar. Wanneer je verpakking voldoet aan de recyclecheck geldt een gereduceerd tarief voor de afvalbeheersbijdrage van het Afvalfonds.

Hieronder de links naar de rapporten.

KIDV recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

 

KIDV recyclecheck flexibele kunststof verpakkingen

 

Bekijk ook