Materialenpaspoort: Inhoud, gebruik en voorwaarden

Kennis

Dit document bevat een leidraad voor de inhoud, het gebruik en de randvoorwaarden van een materialenpaspoort voor circulaire producten.

Materialenpaspoort _ Circular Product Paspoort (CCP)

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In de huidige, lineaire economie is echter vaak niet goed te achterhalen welke grondstoffen er precies in producten zijn verwerkt. Transparantie over de herkomst, de eigenschappen, het gebruik en de beschikbaarheid van materialen is dus noodzakelijk voor de transitie naar een circulaire economie. Precies hiervoor is het materialenpaspoort in het leven geroepen.

 

Circulair Product Paspoort (CPP)

In de bouw gaat het al vaker over een materialenpaspoort. Maar ook in de maakindustrie zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie pleit voor een paspoort waarin alle minimaal benodigde circulaire informatie op productniveau te vinden is. Een dergelijk circulair paspoort gaat niet alleen over materialen of grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook over waardebehoud en milieu-impact van de gebruikte materialen. Daarom dekt de term Circulair Product Paspoort (CPP) volgens hen de lading beter dan materialenpaspoort.

 

Leidraad voor inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een materialenpaspoort

In het document ‘Circulaire transitie door transparantie – Leidraad voor inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een materialenpaspoort’ schetst Circulaire Maakindustrie waaraan een Circulair Product Paspoort (CPP) moet voldoen. Deze leidraad is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van het icoonproject circulaire ICT Hardware. Een mooi uitgangspunt, aangezien ICT hardware (denk bijvoorbeeld aan smartphones, beeldschermen of routers) vaak meerdere schaarse grondstoffen bevatten.

In de leidraad staat onder meer wat voor data er in een materialenpaspoort zouden moeten staan. Zo kun je op basis van circulaire data inzichtelijk maken wat de mate van circulariteit van een product of dienst is. Ook kan er naar de leidraad verwezen worden in tenders en inkooptrajecten en hij kan gebruikt worden om circulaire, duurzame audits en analyses uit te voeren.

Je kunt de leidraad via deze link downloaden.