Milieu-impact van verpakkingen

Kennis

Een duurzame verpakking heeft een lage impact op het milieu. Hoe kun je de impact van jouw verpakking meten?

LCA_1

Wanneer je een nieuwe verpakking ontwikkelt is het belangrijk om te weten of dit een milieuwinst oplevert. Dit kan je doen door de milieu-impact van de verpakking te bepalen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een (vereenvoudigde) LCA. Lees hier over de verschillende mogelijkheden.

Een levenscyclusanalyse (LCA) kan gebruikt worden om de milieu-impact van een product-verpakkingscombinatie te bepalen. In een LCA wordt naar de impact van de gehele levenscyclus gekeken; het winnen van de grondstoffen, de productie, het gebruik van de verpakking, en de afvalfase. Er wordt gerekend aan aspecten zoals gebruik van energie en materialen, afvalstromen en emissies. Vaak wordt het resultaat uitgedrukt in CO2, maar je kan ook voor een ander perspectief kiezen zoals bijvoorbeeld watergebruik.

De resultaten van een LCA zijn waardevol in het ondersteunen van beslissingen over het verpakkingsontwerp. Het uitvoeren van een LCA is echter veel werk en niet iets wat je zomaar zelf doet. Er zijn verschillende bureaus die een LCA als dienst aanbieden. Daarnaast zijn er ook vereenvoudigde LCA tools voor verpakkingen op de markt waar je zelf mee aan de slag kan. Bekijk deze hieronder, of ga naar de KIDV website voor meer informatie.

 

LCA tool verpakkingen

 

Meten van duurzaamheid – KIDV

Vind meer informatie op de site van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

 

Bekijk ook