Nederland Circulair in 2050

Kennis

Hoe gaat Nederland in 2050 de circulaire doelstellingen behalen? Een link naar het Rijksbrede programma.

Rijksbrede programma

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een (vóór 2050 te realiseren) circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Dus: 100% circulair in 2050 en in 2030 op de helft, zie de tijdlijn omslag naar een circulaire economie.