Nike Circular Design Guide

Kennis

Met de Circular Design Guide biedt Nike ontwerpers en productmakers een startpunt om aan de slag te gaan met circulair ontwerp.

veters

Het doel van de Circular Design Guide van Nike is om ontwerpers en productmakers in de hele textielindustrie een gezamenlijke taal voor circulariteit te bieden. De gids moedigt ontwerpers aan om hun aannames gedurende ieder stadium van het ontwerpproces te bevragen. Nike wil het gesprek over circulair ontwerp op gang brengen met behulp van tien ontwerpprincipes. Op basis van deze tien principes kan het ontwerpproces een nieuwe vorm krijgen, passend bij de circulaire economie.

De gids is beschikbaar in de vorm van een Mini Guide en een Werkboek.