Ontwerpcompetenties in een circulaire economie

Kennis

Een onderzoek van Deborah Sumter naar de sleutelcompetenties voor circulair ontwerp. 

iStock-1176843718

In een recent onderzoek identificeerden de onderzoekers zeven sleutelcompetenties voor circulair ontwerp: (1) Ontwerpen voor meerdere gebruikscycli, (2) Ontwerpen voor herstel, (3) Beoordeling van circulaire impact, (4) Circulaire businessmodellen, (5) Circulair gebruikersengagement, (6) Samenwerking in een circulaire economie en (7) Communicatie in een circulaire economie. Deze competenties zijn naar voren gekomen uit kleinschalige onderzoeken met in Nederland werkende ontwerpers.

Twee nieuwe competenties

De onderzoekers wilden beoordelen in hoeverre deze set van zeven competenties wordt herkend door een internationale groep ontwerpers. Ook wilden ze onderzoeken of er nog competenties missen. Ze gebruikten een online enquête om data te verzamelen van 128 respondenten uit 25 landen, die werken aan projecten binnen de circulaire economie. De resultaten toonden aan dat de respondenten expertise in alle zeven competenties hebben en gebruiken, en ze benadrukten het praktische belang van twee nieuwe competenties: Circulair systeemdenken en Circulaire materialen en fabricage.

Circulaire ontwerpmethodologie

De resulterende set van negen sleutelcompetenties is de eerste internationaal geverifieerde, coherente set van sleutelcompetenties voor circulair ontwerp. Deze set zal de pedagogische basis van circulair ontwerpen versterken en zal de ontwikkeling van de circulaire ontwerpmethodologie verder op weg helpen.

Het artikel ‘Key Competencies for Design in a Circular Economy: Exploring Gaps in Design Knowledge and Skills for a Circular Economy’ is gepubliceerd op MDPI.