Ontwerpcompetenties in een circulaire economie

Kennis

Een onderzoek van Deborah Sumter naar de sleutelcompetenties voor circulair ontwerp.Β 

wheel-DU-transp-crop

Ontwerp wordt algemeen erkend als een aanjager binnen de circulaire economie. Ontwerpbeslissingen die nu worden genomen, hebben impact op het terugwinnen van producten in de toekomst. De transitie naar een circulaire economie vereist nieuwe competenties. Competenties kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van methodologie en curricula met betrekking tot circulaire economie te voeden. Maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar ontwerpcompetenties in een circulaire economie. Voor haar promotieonderzoek onderzocht Deborah Sumter welke competenties ontwerpers moeten ontwikkelen om succesvol te zijn in circulair ontwerpen.

In dit proefschrift wordt onder meer een case uitgelicht, en resultaten uit interviews, focusgroepen en een enquΓͺte. De conclusie is een set van negen sleutelcompetenties voor circulair ontwerp:

  • Circulair systeemdenken
  • Ontwerpen voor herwinning
  • Ontwerpen voor meerdere gebruikscycli
  • Circulaire waardeproposities
  • Circulaire betrokkenheid van gebruikers
  • Circulaire materialen en productie
  • Circulair samenwerken
  • Storytelling over de circulaire economie
  • Meten van circulaire impact

Circulaire ontwerpmethodologie

Deze set van negen sleutelcompetenties is de eerste internationaal geverifieerde, coherente set van sleutelcompetenties voor circulair ontwerp. De set zal de pedagogische basis van circulair ontwerpen versterken en zal de ontwikkeling van de circulaire ontwerpmethodologie verder op weg helpen.

Lees het promotieonderzoek van Deborah Sumter (TU Delft).