Overzicht alternatieven circulair wegmeubilair

Kennis

In dit document geeft Rijkswaterstaat een overzicht van allerlei alternatieven voor circulair wegmeubilair die ze hebben toegepast of getest.

Circulair wegmeubilair

Dit document is aangedragen door Timo van Beek, hoofdontwerper Duurzaamheid en Innovaties bij de bouw- en infratak van Nobleo:

“Rijkswaterstaat laat regelmatig ruimte in haar projecten om innovaties een kans te geven. In dit document vind je een overzicht van allerlei alternatieven voor wegmeubilair zoals geleideconstructies, hemelwaterafvoer en verlichting die Rijkswaterstaat ergens heeft toegepast of getest. Een leuke inspiratiebron om te zien wat er aan innovaties op de markt is en in welke mate deze al eens succesvol zijn toegepast.”

Lees ook het interview met Timo op onze website.