Publicaties: Nieuwe businessmodellen

Kennis

Duurzaam en circulair ondernemen is cruciaal, maar een andere manier van organiseren gericht op nieuwe vormen van waardecreatie is nodig.

Jan Jonker nieuwe businessmodellen

Hoe realiseren we nieuwe vormen van waardecreatie in onze manier van organiseren en in gewone en alledaagse transacties (brood kopen, stroom opwekken of autodelen)? Tussen 2010 en 2020 is aan de Nijmegen School of management (Radboud Universiteit Nijmegen) een groot aantal onderzoeken uitgevoerd met als doel antwoord op deze vraag te geven.

Dat heeft geresulteerd in een scala aan activiteiten zoals seminars, workshops, conferenties en publicaties waaronder ‘Duurzaam Denken doen’, ‘Nieuwe Business Modellen’, ‘Circulair Organiseren’ en ‘Duurzaam Organiseren’.

Een aantal van deze publicaties is gratis te downloaden.

Kijk voor meer informatie en een overzicht op de website nieuwebusinessmodellen.nl.