Rapport: Verkenning duurzame geleiderail

Kennis

Dit document bevat een rapportage en een advies aan Rijkswaterstaat over de haalbaarheid van het realiseren van duurzame geleiderails in 2025.

Verkenning duurzame geleiderail

Rijkswaterstaat heeft als doel om in 2025 voor elke vorm van wegmeubilair een bruikbaar circulair of biobased alternatief te hebben. Zij wil deze alternatieven vervolgens in elke contractvorm opnemen. Dit draagt actief bij aan de ambities van Rijkswaterstaat voor circulair werken: minder grondstofverbruik, minder restafval en minder CO2-uitstoot.

 

Verkenning Duurzame Geleiderail

De Verkenning Duurzame Geleiderail had tot doel om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en in de milieu- en economische aspecten van de verduurzaming specifiek gericht op het bestaande systeem geleiderails. Adviesbureau TwynstraGudde rapporteert en adviseert hierover in het document ‘Verkenning duurzame geleiderail – Spoor bestaand’. Het rapport is gemaakt na de gezamenlijke ketenverkenning in 2020.

Bij de verkenning waren verschillende expertteams betrokken. Zij namen elk een belangrijk onderdeel uit de inventarisatie voor hun rekening.

 • Expertteam Regelgeving en organisatie
  Onderzoeksvraag: Wat zijn de consequenties van direct hergebruik en renovatie, ten aanzien van verantwoordelijkheid, (juridische) regelgeving en organisatie van de keten?
 • Expertteam Selectiestap
  Onderzoeksvraag: Welke acties moeten worden uitgevoerd in de ‘schoonmaak- en selectiestap’ zodat de kwaliteit van direct hergebruik en gerenoveerde geleiderail in voldoende mate zijn geborgd?
 • Expertteam Milieu
  Onderzoeksvraag: Wat zijn de milieuaspecten van direct hergebruik, gerenoveerde en omgesmolten geleiderail?
  Onderzoeksvraag: In hoeverre kunnen we de LCA’s gebruiken om een afweging te maken tussen deze drie sporen?
 • Expertteam Kosten
  Onderzoeksvraag: Wat zijn de kosten per processtap in de renovatieketen?

In het rapport komt een antwoord op al deze onderzoeksvragen aan bod.

 

Ketenaanpak voor geleiderails

Belangrijk in de uiteindelijke realisatie van duurzame geleiderails is de keteninrichting. De huidige keten bestaat uit leveranciers, aannemers, verzinkerijen en opdrachtgevers. Binnen de renovatieketen moeten deze partijen samenwerken om hergebruik en renovatie mogelijk te maken. In de verkenning is dan ook uitgebreid aandacht voor de implementatieopgave voor de markt om tot een gedragen resultaat te komen.

 

Benieuwd naar welke vormen van wegmeubilair Rijkswaterstaat nog meer heeft getest? Bekijk dan dit item over circulair wegmeubilair in de Kennisbank.