Rode Draden Notitie

Kennis

Veel bedrijven die beginnen met circulair ondernemen lopen tegen structurele belemmeringen aan. In deze notitie van het Versnellingshuis staan de vijftien belemmeringen die bedrijven het meest herkennen.

Rode Draden Analyse

In de notitie Rode Draden 2021 signaleert het Versnellingshuis Nederland Circulair! structurele belemmeringen die bedrijven ervaren die circulair ondernemen. CIRCO droeg als analysepartner bij aan de notitie. Het Versnellingshuis baseert zich op 253 bedrijven die ze van september 2019 tot en met augustus 2020 verder hielpen middels matchmaking en maatwerk. Deze observaties zijn gecombineerd met honderden cases van meer dan 25 partners.

Naast de belemmeringen schetst het Versnellingshuis casuïstiek en benoemen ze oplossingen die al bestaan (best practices). Ook noteren ze aanbevelingsrichtingen die zijn voorgesteld door de ondernemers en partners. Deze dienen ter inspiratie voor partijen die de circulaire transitie verder willen helpen.

De vijftien Rode Draden:
1. Onvoldoende activatie bedrijven
2. Oefenen met ondernemerschap
3. Weg naar 2030
4. Gebrek aan launching customers
5. Circulair inkopen kan beter worden benut
6. Mismatch tussen vraag en aanbod van secundaire grondstoffen en materialen
7. Vermijden milieuschade onvoldoende gestimuleerd
8. Hoge kosten arbeid
9. Aantrekken van financiering is een uitdaging
10. Circulair ondernemen vergt andere competenties
11. Ondersteunende producten en diensten ontbreken
12. Omgaan met keuzes uit het verleden (legacy)
13. Behoefte aan geharmoniseerde normen en standaarden
14. Belemmeringen in beleid en wet- & regelgeving
15. Samenwerken gaat niet vanzelf

Naar aanleiding van de vijftien Rode Draden komen drie kerninzichten naar voren, die in de notitie verder worden toegelicht:
1. Zonder afzetmarkt geen circulaire bedrijven.
2. Voor de massa ontbeert de transitie legitimiteit.
3. Inspanningen vragen meer coördinatie.

Lees de complete Rode Draden Notitie via de website van het Versnellingshuis. Of lees de samenvatting.