Sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen

Kennis

Dit filmpje laat zien hoe kunststof verpakkingen in Nederland worden gesorteerd en gerecycled.

Sorteren en recyclen

Door kunststof verpakkingen te recyclen kunnen we weer grondstoffen maken die gebruikt kunnen worden voor nieuwe verpakkingen of producten. Maar hoe gaat inzameling, sortering en recycling van verpakkingen in z’n werk?

Door inzicht te hebben in dit proces kan je het ontwerp van een verpakking verbeteren. Zo kan je zorgen dat consumenten het op de juiste manier inzamelen, de verpakking goed gesorteerd wordt en ook recyclebaar is. De manier waarop kunststof verpakkingen worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled verschilt per land. Kijk dus goed naar het lokale recyclingsysteem als je in een ander land een verpakking op de markt brengt.

Sorteerstromen

Kunststof wordt ingezameld via bronscheiding (het PMD-afval) of nascheiding. In de sorteerinstallatie wordt het kunststof in verschillende stromen gesorteerd. Deze stromen worden mechanisch gerecycled om er vervolgens nieuwe verpakkingen of producten mee te maken. In de onderstaande afbeelding van het KIDV zie je welke stromen er worden gesorteerd.

 

Bron en nascheiding

In Nederland worden kunststof verpakkingen op verschillende manieren ingezameld en gescheiden. In de meeste gemeenten wordt bronscheiding toegepast: de consument zamelt de verpakkingen in bij het PMD-afval. In steeds meer gemeenten wordt nascheiding toegepast: de consument kan kunststof verpakkingen inzamelen bij het restafval, de afvalverwerker sorteert vervolgens de verpakkingen uit deze stroom. Lees hierover meer op de pagina van het KIDV.

Lees hierover meer op de pagina van het KIDV

 

Inzamelsystemen in andere landen

Hier vind je de bevindingen van de internationale verkenning: Toepassing van gerecyclede kunststof verpakkingen in drie relevante Europese landen, o.a. uitgevoerd door Partners for Innovation.

 

Bekijk ook