Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Kennis

Hoe gaan we de doelstellingen concreet maken van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie?

Uitvoeringsagenda

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 operationaliseert de doelstellingen van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Speciale aandacht wordt besteed aan Circulair Design als dwarsdoorsnijdend thema. De doelstelling die voor CIRCO is geformuleerd: In 2023 hebben 4000 bedrijven deelgenomen aan een CIRCO Track.