Webinar circulaire businesspotentie

Kennis

Leer in dit webinar meer over de businesspotentie die circulariteit biedt. Je wordt meegenomen in de kansen aan de hand van het Analysemodel Circulaire Business (ACB).

webinar model

Tijdens de CIRCO Tracks wordt uitgebreid stilgestaan bij de Waardepiramide en het waardeverlies dat plaatsvindt na de gebruiksfase van producten. Tijdens een Track identificeren deelnemende bedrijven waar in hun keten sprake is van waardeverlies. De volgende stap is om te kijken met behulp van welke circulaire businessmodellen bedrijven dit waardeverlies kunnen voorkomen, om zo een businesskans te creëren. Ook onderzoeken ze het extra potentieel dat gecreëerd kan worden door herontwerp van het product. Het Analysemodel Circulaire Business (ABC) kan je als aanvulling hierop extra cijfermatig inzicht geven.

Bekijk het webinar
Bekijk hier het hele webinar, waarin Jonah Link de context en de waarde van het model uitlegt:

Twee uitgewerkte cases
Op twee bedrijven wordt in het webinar uitgebreider ingegaan: Landal / OT Design en Schelde Exotech. Waar liggen voor dit type bedrijven de circulaire kansen?

Bekijk hier twee uitgewerkte voorbeelden.

Bekijk ook de uitgebreide cases, die CIRCO maakte van deze bedrijven: Landal / OT Design en Schelde Exotech.

De presentatie
Hier vind je ook de slides die gebruikt werden tijdens het webinar.

Het Analysemodel Circulaire Business

Het doel van het Analysemodel Circulaire Business, dat werd ontwikkeld in opdracht van CIRCO, is om bedrijven die geïnteresseerd zijn in circulaire business en design te ondersteunen in de verkenning van de economische kansen voor circulariteit.

Indicatie
De economische potentie die berekend wordt, is indicatief. De uitkomsten kunnen behulpzaam zijn in het ontwikkelen van de juiste conceptuele beeldvorming om aan de slag te gaan met circulaire business, maar moet niet leidend zijn in de bepaling van een businesscase.

Producteigenschappen en waardepiramide als basis
Het model is gebaseerd op de ‘Circulaire Vingerafdruk Methodiek’ die ontwikkeld is door TNO. De producteigenschappen van TNO en de economische waardebepaling in de Waardepiramide vormen de basis van de berekeningen achter het model. Met behulp van de eigenschappen van een product wordt een percentage berekend, dat wordt gebruikt als indicatieve kans voor het maximaal haalbare economische resultaat.

Het model: ingevulde templates per sector
Om een beeld te krijgen van de businesspotentie in de verschillende sectoren, zijn ingevulde templates van het model beschikbaar, en een leeg template. Ook is er een handleiding beschikbaar voor bij het Analysemodel Circulaire Business. Zie daarvoor deze pagina.

Vragen of opmerkingen?
Het Analysemodel Circulaire Business is tot stand gekomen in opdracht van CIRCO en uitgevoerd door Pepijn Duijvestein en Jonah Link van Dr2 New Economy. Voor technische en/of inhoudelijke vragen over het model kun je een mail sturen naar jonah@circonl.nl of pieter@circonl.nl.

 

Terug naar het overzicht