Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Kennis

We weten tegenwoordig veel meer over stoffen met schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu dan vroeger. Wat als er 𝗭𝗲𝗲𝗿 𝗭𝗼𝗿𝗴𝘄𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻 (ZZS) in jouw product of proces zitten? Hoe kom je daar achter? En hoe kun je hier in het ontwerp en materiaalkeuze rekening mee houden? Kijk hier het online Expert Café terug over ZZS en circulair ontwerp in de praktijk.

220704 ZZS Expert Cafe

Expert Café Zeer Zorgwekkende Stoffen en circulair ontwerp in de praktijk

Op 12 juli 2022 organiseerde het platform Circular Design CIRCONNECT een Expert Café over Zeer Zorgwekkende Stoffen en circulair ontwerp in de praktijk. CIRCONNECT partners CIRCO en NRK gaven samen met het RIVM en VNCI meer achtergrond en inzicht in dit thema.

Tijdens het Expert Café kwamen de volgende onderwerpen en sprekers aan bod:

 • Informatie over en bewustwording van Zeer Zorgwekkende Stoffen binnen de Circulaire Economie en het wettelijke kader.
  Frieke Heens, adviseur circulaire economie bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
 • Aan de slag met een praktische module: hoe houd je bij het ontwerp al rekening met ZZS?
  Ingeborg Gort, Expert team CIRCO en adviseur bij Partners for Innovation
 • Voorbeelden uit de praktijk: wat zijn dilemma’s, valkuilen en alternatieven? Het perspectief vanuit diverse branches.
  Alex van Gelderen, Adviseur stoffenbeleid bij De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK en
  Michiel van Kuppevelt, Adviseur Chemicals Strategy for Sustainability bij Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie VNCI

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen en Safe by Design

We zijn op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er geen of zo min mogelijk afval is. De waarde en daarmee de toepassingsmogelijkheden worden groter voor gebruikte materialen wanneer deze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Oftewel: als ze geen zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten.

Voor bedrijven en ontwerpers is de eerste vraag of dergelijke stoffen in hun producten verwerkt zijn. Als dat zo is, volgt de vraag hoe deze producten en / of processen kunnen worden (her)ontworpen. Op een manier dat ze in de hele levenscyclus geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu, hun hergebruikwaarde behouden blijft en de materialen ongelimiteerd ingezet kunnen worden. Dat wordt Safe by Design genoemd. In dit online Expert Café wordt ingegaan in op bewustzijn, substitutie en preventie. Ook delen diverse organisaties hun ervaringen vanuit de praktijk. 

Zeer Zorgwekkende Stoffen is best ingewikkelde materie. Er is een Nederlandse lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld vanuit het RIVM. Maar ook vanuit Europa is er allerlei regelgeving. Waar vind je de juiste informatie en hoe pas je deze toe? En hoe kom je erachter of (een onderdeel van) je product een toekomstig probleem oplevert en een mogelijke ZZS bevat?

CIRCO ontwikkelde samen met RIVM een praktische Safe by Design module. Hiermee kunnen bedrijven en ontwerpers een eerste inschatting maken of hun product mogelijke ZZS bevat en wat dit voor gevolgen kan hebben in de keten in de toekomst. Indien een bedrijf op ZZS stuit, biedt de module handvatten om met verschillende design strategieën hiervoor oplossingen te zoeken.

Deze CIRCO Module is gratis beschikbaar en bedoeld voor bedrijven en ontwerpers.

 

Terugkijken en verdiepen

Je kunt de opname van het Expert Café terugkijken via deze link:

Je kunt de Safe by Design module hier vinden:

Daarnaast kun je de presentaties van de afzonderlijke sprekers downloaden:

Meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen vind je hier: