Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Kennis

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): welke zijn er en waar zitten ze in?

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met ZZS via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via producten zoals huishoudchemicaliën. De Nederlandse overheid voert beleid om de risico’s van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren.

Bedrijven en professionals

Verschillende internationale verdragen en wettelijke kaders stellen regels voor stoffen waarvoor zorg bestaat over de risico’s voor mens en milieu. Daardoor bestaan er verschillende lijsten van stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd. Deze verscheidenheid aan lijsten geeft veel onduidelijkheid. Ter ondersteuning van het Nederlandse ZZS-beleid heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de ZZS uit die lijsten gebundeld in één lijst, voor bedrijven en professionals.

Consumenten

Consumenten kunnen terecht op de website Waarzitwatin. Dit is een onafhankelijke informatiebron waar je terecht kunt als je meer wilt weten over chemische stoffen in consumentenproducten. De website is gemaakt door VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).