Verzamelde tools

Hier vind je door CIRCO verzamelde tools voor ondernemers en creatieve professionals die hen kunnen ondersteunen bij het circulair ontwerpen. Deze verzameling zal zich na verloop van tijd steeds verder uitbreiden.

 

Circulair Design

Value Hill

Whitepaper: Circular Business with the Value Hill

In deze tool maak je kennis met de Value Hill. Een praktisch hulpmiddel dat in de CIRCO-methodology wordt ingezet om waardecreatie en -destructie in beeld te brengen. Dit vormt een basis voor bedrijven om toekomstige strategieën en een positionering binnen een circulaire economie te ontwikkelen. Tevens biedt de Value Hill een overzicht van de circulaire partners en samenwerkingsverbanden die essentieel zijn.

Ontwikkeld en geschreven door Nuovalente, Circle Economy & Sustainable Finance Lab, TU Delft en Het Groene Brein.

Products that last

Businessmodellen en Ontwerpstrategieën

Voor het lang laten meegaan van producten zullen we naar andere verdienmodellen moeten kijken. In het boek Products That Last wordt uitgelegd welke businessmodellen en ontwerpstrategieën er zijn. Dit vormt het framework waarmee bedrijven en ontwerpers in de CIRCO workshops mee aan de slag gaan

Hier vind je een beknopt overzicht van de Businessmodellen in PDF formaat. Tevens kun je hier de Ontwerpstrategieën downloaden.

Ellen MacArthur

The Ellen MacArthur Foundation

In 2009 opgericht door voormalig wedstrijdzeilster Ellen MacArthur met als doel de overgang naar een regeneratieve, circulaire economie te versnellen. De foundation brengt internationale bedrijven en partijen samen die een waardevolle bijdrage leveren aan de circulaire economie.

De website van de Ellen MacArthur Foundation biedt ruime kennis aan. We lichten er enkele uit: The Circular Economy Learning Path, welke stapsgewijs de circulaire economie uitlegt en The Circular Design Learning Path met praktische handvatten voor circulair design.

circular design guide

The Circular Design Guide

De Circular Design Guide helpt bedrijven aan de slag te gaan met circulair innoveren. De tool is ontwikkeld met input van toonaangevende bedrijven waarbij het ontwerpbureau IDEO een belangrijke bijdrage heeft geleverd, in samenwerking met The Ellen MacArthur Foundation. Het bevat 24 methodes op het gebied van: ontdekken, definiëren, produceren en vermarkten. Tevens biedt de website diverse downloads aan waarmee bedrijven grip kunnen krijgen op de circulaire economie.

Inspiratiegids Circulair Ontwerp_2

Inspiratiegids Circulair ontwerp

Hoe maak je efficiënt gebruik van materialen en sluit je (grondstof)kringlopen? Hoe pas je circulaire designstrategieën toe op je eigen product? De Inspiratiegids Circulair Ontwerp laat zien hoe je op verschillende manieren aan de slag kunt gaan met de circulaire economie. De gids bevat 10 uiteenlopende voorbeelden van circulaire oplossingen die voortkomen uit de CIRCO methodiek.

Geschreven door het kenniscentrum Afval Circulair van Rijkswaterstaat, in samenwerking met Partners for Innovation. De gids is in het Engels en Nederlands beschikbaar.

Design for managing obsolescence

Design for Managing Obsolescence

Een ontwerpmethode voor volhoudbare producten in een circulaire economie

Circulair Design betekent, naast materiaal en geometrie, dat je ook rekening dient te houden met de levensduur van het product. Vanuit een academisch oogpunt geeft het proefschrift, geschreven door Marcel den Hollander, handvatten en laat het een ontwerpmethodiek zien voor het beheer van veroudering, met vijf nieuwe ontwerpmethoden. Tevens geeft het inzicht in de bepalende factoren en met welke samenwerkingen de beoogde resultaten tot stand komen in het productinnovatieproces.

 

Circulariteit Meten

11 tools waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kan meten

Overzichtskaart van Nederland Circulair en Holland Circular Hotspot met elf handige meetinstrumenten. Het zijn niet de enige instrumenten, maar het biedt een startpunt. 

 

Milieu Impact

INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is hét onafhankelijke interieurplatform met producten uitgedrukt in de werkelijke prijs nav LCA’s. Relevant voor ontwerpers om materialen met elkaar te vergelijken.

 

Grondstoffen – Gezondheid & Veiligheid

Zeer zorgwekkende stoffen

Dit betreft stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Meer informatie vind je op de site voor consumenten: www.waarzitwatin.nl en (voor professionals) op de site van het RIVM.

Grondstoffenscanner

Deze database is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van EZ door TNO in samenwerking met EY, HCSS, Universiteit Leiden en NEVI. Met de grondstoffenscanner wordt per product, of productcategorie inzichtelijk gemaakt welke kritieke grondstoffen erin verwerkt zitten.

 

Circulair Bouwen

Handleiding Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap

Deze handleiding is in opdracht van Economic Board Utrecht geschreven door Cistain in samenwerking met Superuse Studios en is gebaseerd op drie gerealiseerde praktijkcases uit de provincie Utrecht.

 

Consumentengoederen

IKEA Circular Product Design Guide 2019

IKEA is begonnen aan een transformatiereis om tegen 2030 een circulaire onderneming te worden. In een video en gids wordt uitgelegd hoe IKEA dit wil gaan bereiken door o.a. de vier circulaire loops die zijn gedefinieerd.

 

Textiel

Nike – Circularity: Guiding the future of design

Deze tool biedt 10 designprincipes aan voor ontwerpers en productmakers. De principes hebben vooral betrekking op Footwear & Textile. Er worden praktische circulaire cases weergegeven. De tool is tevens te downloaden als werkboek.