Verzamelde tools

Hier vind je door CIRCO verzamelde tools voor ondernemers en creatieve professionals die hen kunnen ondersteunen bij het circulair ontwerpen. Deze verzameling zal zich na verloop van tijd steeds verder uitbreiden.

zeer zorgwekkende stoffen

SAFE BY DESIGN/zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Om die reden wordt er in de EU streng op gecontroleerd. De stoffen zitten vaak in allerlei producten verwerkt; zo kom je ze tegen in chemische producten als verf, maar ook in producten waar kunststof of metaallegeringen in verwerkt zitten.

Zeer zorgwekkende stoffen vind je op de site voor consumenten: www.waarzitwatin.nl en (voor professionals) op de site van het RIVM: https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/Index

grondstoffenscanner

Grondstoffenscanner

Welke materialen gebruik je voor je product? Welke materialen zijn beter om te vermijden vanwege schaarste, risico’s van leveringszekerheid en/of negatieve milieu-impact? Met de grondstoffenscanner kun je per product of productgroep zoeken in een database. Aanmelden is verplicht. www.grondstoffenscanner.nl

De database is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van EZ door TNO in samenwerking met EY, HCSS, Universiteit Leiden en NEVI. Met de grondstoffenscanner wordt per product, of productcategorie inzichtelijk gemaakt welke kritieke grondstoffen erin verwerkt zitten.