KIA CE innovatieregeling en circulair ontwerp

Update

Op 22 mei opende de innovatieregeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE). Ontwikkel je als ontwerper of ondernemer innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Dan kun je subsidie krijgen! Navied Tavakolly, programmamanager ontwerpen voor circulariteit van de KIA CE, vertelt waarom de regeling zo interessant is, juist voor ontwerpers.

20220725 KIA CE innovatieregeling

Navied Tavakolly: “Dat ontwerpen voor circulariteit belangrijk is, hoef ik niet uit te leggen aan mensen die bekend zijn met de CIRCO Tracks. Het begint met design; je kunt in de ontwerpfase echt het verschil maken. Omdat je daar materialen kiest of omdat je je product zo ontwerpt dat het later weer uit elkaar kunt halen.

 

Bouw en maakindustrie

Dat uitgangspunt zie je in de productgroepen waarop de KIA CE regeling zich richt goed terug. Als je kijkt naar de bouw en maakindustrie dan zijn er allerlei circulaire mogelijkheden door slim te ontwerpen. Producten kunnen in deze productgroepen bij uitstek hoger op de R-ladder komen. Denk aan: repair, refurbish, remanufacturing door design for disassembly.”

 

Consumptiegoederen

Bij de productgroep consumptiegoederen zijn er ook veel mogelijkheden met circulair ontwerp. Daar heb je bijvoorbeeld bij verven en coatings de mogelijkheid om in de ontwerpfase voor hernieuwbare grondstoffen te kiezen. Dat raakt gelijk ook de programmalijn ‘Circulaire grondstoffen en processen’ van de KIA CE.”

“Ook is het interessant om te kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat consumptiegoederen langer gebruikt worden. Bijvoorbeeld door er met design op in te zetten dat mensen een emotionele binding met het product krijgen. Dan kom je uit bij een andere programmalijn van de KIA CE: Vertrouwen, gedrag en acceptatie.

Drie transitieagenda’s

De drie transitieagenda’s en productgroepen waar de KIA CE regeling zich op richt, sluiten nauw aan op de thema’s waar CIRCO zich op richt.

Bouw

 • Woningen
 • Kantoren
 • Bruggen en viaducten
 • Wegverhardingen

Maakindustrie

 • Kapitaalgoederen, zoals (hijs-, hef- en transport)werktuigen, machinebouw, medische apparatuur en productieapparatuur, elektromotoren, generatoren en transformatoren; computers en randapparatuur; communicatie en meetapparatuur
 • Circulaire windparken
 • Circulaire zon-PV-systemen
 • Circulaire klimaatinstallaties (in gebouwen)

Consumptiegoederen

 • Elektrische en elektronische apparaten
 • Meubels
 • Textiel
 • Verpakkingen en wegwerpproducten (geen plastic verpakkingen en wegwerpproducten)

Uiterlijk in 2030 de markt op

Tavakolly: “Wat verder mooi is aan deze innovatieregeling, zeker voor designers, is dat het echt gaat om applicatieontwikkeling. Je onderzoekt niet alleen nieuwe technologie en technieken. Het idee is dat het circulaire product, dienst of proces uiterlijk in 2030 op de markt komt.  Het herontwerpen van businessmodellen en verdienmodellen is daarmee ook een belangrijk aspect.

 

Samenwerken in consortia

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de KIA CE innovatieregeling, werk je als ondernemer of ontwerper samen met bedrijven en/of onderzoeksinstellingen. Samen doe je industrieel onderzoek of je werkt aan experimentele ontwikkeling.

Tavakolly: “De CIRCO Tracks zijn een goed startpunt voor een KIA-CE consortium. Als je hebt deelgenomen aan een Track heb je je ketenpartners waarschijnlijk al beter leren kennen. Je weet dan welke overkoepelende vraagstukken er spelen. Misschien ben je vanuit dit startpunt nog op zoek naar aanvullende expertise. Samen met mijn twee collega-programmamanagers van de KIA CE helpen we je graag om samenwerkingen op te zetten voor je project.”

 

Inhoudelijk sparren?

We zetten onze expertise ook in om inhoudelijk met je te sparren over je projectidee. Ook als je een circulaire oplossing hebt bedacht  die je graag zou willen toetsen bij een bedrijf. We kunnen je dan in contact brengen met partijen die jouw oplossing misschien goed kunnen inzetten. Je kunt altijd even contact opnemen met mij via navied.tavakolly@kia-ce.nl.

Ook handig: je kunt je projectidee laten toetsen door RVO. Het gaat dan vooral om procesvragen, de voorwaarden en de compleetheid van je aanvraag. Je weet dan beter wat de kans van slagen van je project is voor deze regeling. Dat raad ik iedereen die een project wil indienen voor de KIA CE innovatieregeling aan. RVO heeft er een projectideeformulier voor gemaakt.

 

Inspiratie: projecten uit de vorige ronde

“Voor de nodige inspiratie kun je ook kijken naar projecten die vorig jaar een bijdrage hebben gekregen uit de KIA CE innovatieregeling.

 

Informatiebijeenkomst 29 juni

Op 29 juni kun je me treffen tijdens de informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen die we als KIA CE organiseren met RVO. We vertellen je meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. Ook brengen we je die dag graag in contact met andere bedrijven/onderzoeksinstellingen voor mogelijke samenwerking. Ik hoop je dan te zien of een mailtje van je te ontvangen als je het idee hebt dat de innovatieregeling van de KIA CE iets voor jou kan zijn.

 

Praktische informatie

 • Startdatum: maandag 22 mei 2023, 09:00 (CET)
 • Einddatum: donderdag 27 september 2023, 17:00 (CET)
 • De maximale subsidie per project is € 500.000
 • Totaal budget: € 2.500.000

Voorwaarden
Bekijk alle informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA-CE) (rvo.nl)

Meer informatie vind je op de website van KIA CE.

Discussieer mee