Netwerkpartner aan het woord: Midpoint Brabant

Update

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om de doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst? Samen met Midpoint Brabant organiseerde CIRCO al meerdere Tracks, en er staan er nog meer op het programma. Een interview met Herman Gels, Programmamanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant.

maakindustrie

Waarom kiest Midpoint voor een samenwerking met CIRCO?

“Als economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant wil Midpoint Brabant de economie zo veerkrachtig, duurzaam en innovatief mogelijk maken. Ook circulair ondernemen willen we graag stimuleren, want als Nederland in 2030 voor 50% circulair moet zijn, en in 2050 voor 100%, is het lokale niveau cruciaal om dat doel te bereiken. Als Midpoint Brabant zitten wij met de ondernemers aan tafel, en weten we wat er speelt. Daardoor kunnen we ze beter bereiken. Ons doel is om een hotspot te worden rondom circulaire economie in deze regio. Een CIRCO Track is een goede, concrete methode om ondernemers te stimuleren bezig te gaan binnen de circulaire economie. Een Track haalt ze op een positieve manier uit hun comfortzone. Niet op een bedreigende, maar op een uitdagende manier. Het liefst organiseren wij Tracks voor ketens van bedrijven, zodat ondernemers leren over hun eigen grenzen heen te kijken, en ook eens te zien wat er gebeurt in de keten voor en na hun eigen verdienmodel.”

Hoe past de samenwerking met CIRCO binnen jullie eigen circulaire plannen en activiteiten?

“De circulaire economie is een belangrijk thema binnen Midpoint, maar het staat niet op zichzelf. We zien het als een dwarsdoorsnijdend thema dat aan allerlei andere onderwerpen raakt. We focussen ons op een aantal sectoren, waarbinnen we circulaire centra willen inrichten: textiel, leder, maakindustrie, food, bouw en circulair ambacht – die laatste richt zich op het aanbod van milieustraten, maar ook op industriële reststromen. Ons doel is uiteindelijk om meerdere ecosystemen te ontwikkelen rondom circulaire economie, waarbinnen we al ons circulaire aanbod verzamelen.”

“Ondernemers kunnen dan bij ons terecht als ze willen beginnen met circulair ondernemen, door een CIRCO Track te volgen, maar ook daarna. Zo bieden we innovatiestimulering, bijvoorbeeld op het gebied van prototyping. Dan gaan we aan de slag om fondsen te werven, en we introduceren ondernemers bij kapitaalverschaffers. Ook hebben we start-up begeleiding, waarbij we bedrijven en start-ups coachen. Daarnaast willen we studenten gaan inzetten op het moment dat ondernemers klaar zijn met een CIRCO Track en tegen obstakels aanlopen. Studenten kunnen dan met die vraagstukken aan de slag. Dat is een win-winsituatie denken wij!”

“We helpen een beweging op gang waardoor circulaire economie uiteindelijk vanzelfsprekend wordt in de hele samenleving”

Hoe proberen jullie ondernemers te bereiken?

“Om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor ondernemers, moeten we verstand hebben van alle sectoren waarop we ons focussen. We gaan veel met ondernemers in gesprek en zijn nieuwsgierig naar hun werkelijke problemen en business. Zo komen we erachter wat er speelt en waar aanknopingspunten zijn voor circulair ondernemen. Er zijn ook veel ondernemers die niks hebben met circulaire economie, of die denken dat ze er niks mee kunnen. Maar tijdens zulke gesprekken blijkt vaak dat circulaire economie toch een relevant en interessant onderwerp is. Als je het bijvoorbeeld hebt over automatisering, kan ik voorstellen om ook gelijk een materialenpaspoort in te voeren. Maar ook als je het hebt over bijvoorbeeld onderwijs, logistiek of digitalisering zijn er vaak raakvlakken met circulaire economie.”

“Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van een grote publiekscampagne, samen met voetbalclub Willem II, om nog meer ondernemers te bereiken. Een groepje koplopers is heel voortvarend bezig met circulair ondernemen, maar hoe bereik je de groep daaronder? Samen met Willem II willen we werken aan bewustwording als het gaat om circulaire economie. We gaan bier en frisdrank schenken in hardcups, en we willen dat de spelers in circulaire shirtjes rondlopen. Ook qua energievoorziening kan het een stuk beter in het stadion. Als een grote voetbalclub als Willem II duurzaam en circulair is, dan is het niet raar meer. Iedereen doet het, is de boodschap.”

Wat zijn de gezamenlijke plannen voor de toekomst?

“We zijn met een aantal partners in de regio aan het verkennen hoe we een Brabantse CIRCO Hub kunnen starten, waarbinnen we ook zelf trainers kunnen gaan opleiden. Bovendien kunnen we dan nog meer bedrijven bereiken met de CIRCO-methodiek. De Hub past goed binnen onze eigen plannen om een circulaire economie-hotspot te worden in de regio. In september hebben we meerdere Tracks gepland staan, met verschillende thema’s.”

“Daarnaast organiseren we Teacher Classes voor docenten van hogescholen Fontys en Avans. Ook het onderwijs is namelijk een belangrijke schakel in het geheel. Circulaire economie moet verankerd raken in het onderwijs – in álle opleidingen – zodat studenten er al vroeg mee in aanraking komen. Als ze dan na hun studie ergens gaan werken waar nog niks gedaan wordt met circulaire economie, denken zij: dit moet anders. Zo helpen we een beweging op gang waardoor circulaire economie uiteindelijk vanzelfsprekend wordt in de hele samenleving.”

Topics

Hub

Discussieer mee