Netwerkpartner aan het woord: Modint

Update

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om de doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst?

Bedrijfskleding

Samen met Modint organiseerde CIRCO twee Tracks, en er komt binnenkort nog één aan. Corien Beks, branchemanager voor bedrijfskleding en mode bij Modint: “De CIRCO Tracks zijn onderdeel van een groter proces, waarbij we met zijn allen stappen zetten richting een duurzame en circulaire sector.”

In hoeverre speelt circulariteit al een rol in de modebranche?

“De modebranche is een grote en gevarieerde sector, het verschilt heel erg per tak. Vanuit Modint bedienen we ook verschillende groepen, maar bij de Track die we vorig jaar organiseerden lag de focus op bedrijfskleding. In deze branche is de overheid vaak opdrachtgever, en die vraagt in toenemende mate om duurzame en circulaire toepassingen. Bovendien gaat het hierbij om business to business (B2B), waardoor het gemakkelijker is om de kleding als bedrijf zelf ook weer in te zamelen. Daarom is het belang van ketensamenwerking hier relatief groot.”

Wat zijn uitdagingen en oplossingen op dit gebied?

“In de bedrijfskleding is zeker veel aandacht voor circulariteit, en er zijn veel initiatieven. Tegelijkertijd zijn bedrijven zoekend in oplossingen die het beste bij hun bedrijfsvoering passen. Wat is er mogelijk, hoe zit het in de keten, waar willen we naartoe? Onderlinge kennisuitwisseling is daarom heel belangrijk.”

“Bij bedrijfskleding is veiligheid erg belangrijk en gaat niet altijd samen met circulariteit, waardoor de kleding moeilijk te recyclen is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidshesjes met reflecterende stroken erop. Recyclen wordt gemakkelijker met monomateriaal, maar dat kan bij bedrijfskleding dus vaak niet. Belangrijke vragen die nu spelen zijn: hoe kunnen we kleding innemen zonder dat het de verbrandingsoven in gaat? Wie kan het innemen? Hoe richten we de collectieve retourlogistiek in? Dat zijn dingen die we met de hele keten moeten bekijken.”

Wat kan Modint hierin betekenen?

“Modint heeft contact met veel bedrijven in de sector, en daardoor een goed beeld van wat er speelt. We merkten tijdens de vorige Track dat bedrijven ook wel naar ons kijken, want er moeten stappen worden gezet in de collectieve inzameling, door de ketensamenwerking te verbeteren. Wij pakken als Modint ook zeker onze rol hierin. Voor ons is de richting naar circulair textiel onomkeerbaar. We zijn daarom ook deelnemer aan het convenant Duurzame Kleding en Textiel, en we zijn zelfs actief betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan. Het gebruik van virgin materialen, of het nu gaat om katoen of polyester, eist zijn tol en we moeten met de kleding- en textielsector kijken naar alternatieven en hergebruik. We willen toe naar circulair en duurzaam textiel, waarbij grondstoffen in de keten blijven.”

“Belangrijke vragen die nu spelen zijn: hoe kunnen we kleding innemen zonder dat het de verbrandingsoven in gaat? Wie kan het innemen? Hoe richten we de collectieve retourlogistiek in?”

Wat is de rol van de samenwerking met CIRCO daarbij?

“De CIRCO Tracks zijn onderdeel van dit grotere proces, waarin we met zijn allen stappen zetten richting een duurzame en circulaire sector. Tijdens een Track krijgen bedrijven tools aangereikt die hen helpen om circulariteit meer richting te geven. Tegelijkertijd is er ruimte voor kennisuitwisseling en voor het verkennen van de mogelijkheden op het gebied van ketensamenwerking. Tijdens Tracks proberen we bedrijven uit verschillende plekken in de keten samen te brengen, maar de hele kleding- en textielsector samenbrengen lukt niet altijd, doordat een groot deel van de keten niet in Nederland zit – voornamelijk producenten zitten vaak in het buitenland.”

“Na de laatste Track hebben we zelf nog een vervolgbijeenkomst georganiseerd, over collectieve retourlogistiek en hoogwaardige recycling. Enkele van onze leden gaven namelijk aan dat ze meer wilden samenwerken op het gebied van retourstromen. Dat soort eigen initiatieven faciliteren wij natuurlijk graag.”

Wat zijn voor jullie nog meer redenen om samen Tracks te organiseren?

“Naast het inhoudelijke argument, namelijk dat we bedrijven willen ondersteunen om duurzamer en circulair te gaan werken, is het ook goed voor de binding met onze leden. De Track over bedrijfskleding vond bijvoorbeeld bij ons op kantoor plaats, dus we zijn er dan ook zelf bij en zien wat er gebeurt en wat er op tafel komt. Daarnaast kregen we ook aanmeldingen binnen van bedrijven die bij ons minder bekend waren. Dat is waardevol voor ons.”


Corien Beks

Wil je ook verkennen wat de mogelijkheden zijn om een Track of Class te organiseren in samenwerking met CIRCO? Neem contact op met Karianne Vermaas.

Discussieer mee