Netwerkpartner aan het woord: NRK

Update

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om de doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst?

kunststof

Met de Nederlandse Federatie Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) heeft CIRCO al meerdere succesvolle Tracks georganiseerd. Martin van Dord, innovatiecoach bij NRK en Holland Chemistry: “Als wij iets willen bereiken op het gebied van innovatie en circulariteit moet dat door middel van samenwerking in de keten.”

Waarom werkt de samenwerking van NRK en CIRCO zo goed?

“Voor NRK is de samenwerking met ketenpartners altijd al heel belangrijk geweest, omdat onze achterban grotendeels toeleverancier is. Onze leden zijn ketenpartners van grote merkeigenaren, daar maken ze onderdelen voor. Dus als wij iets willen bereiken op het gebied van innovatie en circulariteit, moet dat door middel van samenwerking in de keten. Daar komt bij dat de keten zo complex is dat je als individueel bedrijf nooit kennis van alle stappen kunt hebben. Daarom zetten wij als brancheorganisatie al jaren sterk in op ketensamenwerking. Omdat het CIRCO-format daar ook erg gericht op is, past dat nu heel goed in onze programmering.”

“Als brancheorganisatie hebben we veel contacten in de branche en kennis van wat er speelt. Zo kunnen we in de Tracks de thema’s agenderen die urgent zijn en waar energie in zit. En bij het benaderen van deelnemers is ons voordeel dat we zowel kunststofverwerkers als -recyclers als lid hebben, waardoor we meerdere ketenposities kunnen invullen.”

“Binnen onze branche ligt de prioriteit op het sluiten van de materiaalketen, dus zorgen dat je producten maakt die volledig hergebruikt kunnen worden”

Martin van Dord – innovatiecoach bij NRK

Hoe ziet het proces rond het organiseren van een Track eruit?

“In het begin startten we het traject van een Track met een presentatie voor een paar geïnteresseerde bedrijven. Maar de stap naar een Track bleek dan te groot, want veel bedrijven hadden bij aanvang van de Track nog geen idee waarmee ze aan de slag wilden. Daarom organiseren we nu als tussenstap nog een ‘intake workshop’, een soort brainstorm waarbij we samen met CIRCO de keten gaan uitpluizen en verkennen wat er speelt. De bedoeling is dat bedrijven aan het einde van de middag een concreet idee hebben van de case waarmee ze aan de slag willen tijdens de Track.”

“Vervolgens gaan we het proces in van het ‘bouwen’. Welke partners kunnen we erbij halen, wie heeft welke contacten? Wie wil meedoen rond welke thema’s? Vervolgens benaderen zowel CIRCO als wij bedrijven. Ik merk vaak dat zodra we een paar deelnemers hebben gevonden, er een soort ‘zwaan-kleef-aan-effect’ ontstaat, en de energie rond zo’n Track steeds meer toeneemt. Erg leuk om te zien.”

Welke rol speelt circulariteit in de kunststof- en rubberindustrie?

“Binnen onze branche ligt de prioriteit op het sluiten van de materiaalketen, dus zorgen dat je producten maakt die volledig hergebruikt kunnen worden. Dat kan onder meer met slim ontwerp en slim materiaalgebruik. Daarbij stimuleren wij de inzet van recyclaten en biobased materiaal. Verder is plastic waste een thema dat momenteel natuurlijk veel aandacht krijgt, waarbij de emoties soms hoog oplopen. Tegelijkertijd merken we dat de scherpe kantjes er een beetje af zijn omdat veel mensen ook wel inzien dat kunststof een belangrijke rol heeft bij het bereiken van CO2-reductie en in de circulaire economie. Maar we spelen er wel op in, zo organiseren we samen onder meer een Track over single-use plastics.”

Wat leveren de Tracks concreet op?

“Een tijdje geleden hebben we een Track over flexibele kunststoffen afgerond. Dat was zes maanden na de eerste CIRCO-presentatie. Ik zag toen nog niet veel animo bij de ondernemers. Bij de intake-workshop hebben we er ook nog veel energie in moeten stoppen om de bedrijven te overtuigen. Maar op een gegeven moment ontstond er echt energie en stroomden de aanmeldingen binnen. Toen iedereen zich tijdens de eerste dag voorstelde en zijn positie in de keten benoemde, bleek dat de hele keten gesloten was, dat was erg mooi.”

“Gedurende de drie dagen groeide de energie en het contact tussen de ondernemers en ontstonden nieuwe ideeën. Op de derde dag hebben ze zelfs een app-groep opgericht en is het idee ontstaan om weer bij elkaar te komen. Dat is ook een heel belangrijk voordeel van de Tracks in het algemeen; ondernemers bouwen een netwerk op binnen hun eigen keten, ook met de partners die verderop in de keten zitten. Als je drie dagen intensief met iemand hebt samengewerkt en van elkaar hebt geleerd is het veel gemakkelijker om even te bellen. En het is heel belangrijk om zulke contacten te hebben, want ondernemers nemen elke week wel een nieuw besluit dat belangrijk is voor de circulaire economie. En circulair zijn doe je nou eenmaal niet in je eentje.”

Wil je ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om een Track of Class te organiseren in samenwerking met CIRCO? Neem contact op met Karianne Vermaas.

Discussieer mee