Netwerkpartner aan het woord: Omgevingsdienst West-Holland

Update

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om de doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst? Samen met Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) organiseerde CIRCO de Track Natuurvezels: van groenafval tot groenproduct. Tijdens deze Track lag de focus, nog meer dan anders, op ketensamenwerking.

CIRCO Track Natuurvezels

Een interview met Tjeerd van Dijk (Senior Milieutechnisch medewerker Toezicht bij ODWH) en Bart van Oort (Adviseur/projectleider Duurzaamheid bij ODWH). “De Track was voor ons als Omgevingsdienst een mooie manier om onze nieuwe rol als adviseur te laten zien aan bedrijven, en met ze mee te denken over waar we de regelgeving wellicht wat kunnen oprekken.”

Wat was voor de ODWH de aanleiding om samen met CIRCO deze Track te organiseren?

“De concrete aanleiding was een vraag vanuit Natuurmonumenten: we halen 50.000 kuub rietmaaisel per jaar uit de Nieuwkoopse Plassen, maar het composteren gaat niet goed. Zijn er nog andere mogelijkheden om iets te doen met dit maaisel? We zijn toen samen met een bedrijf uit Brabant een pilot gestart om er bermpalen van biobased composiet van te maken. Dat lukte. Toen dachten we: dat kunnen we ook doen met andere organische reststromen. Voordat we het wisten begon het te lopen. Het hielp dat de provincie Zuid-Holland ervoor open stond, want circulaire economie staat in hun collegeprogramma. Dat was eigenlijk het begin van de Track.”

Hoe zijn jullie vervolgens te werk gegaan bij het organiseren van de Track?

“Ons doel was om bedrijven uit de hele keten samen te brengen, van eigenaren en producenten, verwerkers tot afnemers van organische reststromen. Op onze oproep reageerden aanvankelijk vooral veel partijen die reststromen overhadden waarmee ze niet veel konden naast composteren. Uiteindelijk bleek het belangrijkste om er ook een eindafnemer bij te hebben. Want wie gaat die bermpalen of andere circulaire producten van organische reststromen afnemen? Daar hebben we toen partijen bij gezocht die hierin iets zouden kunnen betekenen.”

“Doordat we tijdens de Track met de bedrijven aan tafel zaten, konden we gelijk meedenken als ondernemers tegen juridische grenzen aanliepen”

“Tijdens de Track lag de nadruk op dialoog en samenwerking, naast de individuele insteek van ieder bedrijf. Want de CIRCO-methodiek is nou eenmaal lastiger toe te passen op natuurbeheer dan op producten zoals een wasmachine of een auto. Bij organische restromen is het toewerken naar een beter circulair design niet mogelijk, de natuur is zoals die is. Daarom lag de focus tijdens de Track vooral op de onderliggende samenwerking van de aanwezige bedrijven, en om ze een kijkje in elkaars keuken te geven.”

Wat wilden jullie als Omgevingsdienst bereiken met het organiseren van deze Track?

“Om te beginnen hadden we een faciliterende rol bij het samenbrengen van alle partijen. Als Omgevingsdienst zien wij er de voordelen van als er mooie projecten ontstaan op het gebied van natuurvezels. Het is goed als innovatieve projecten van onderaf komen, vanuit bedrijven. Daarnaast was de Track voor ons een mooie mogelijkheid om onze nieuwe rol als adviseur te laten zien aan bedrijven. Naast onze rol als juridische partij denken we ook steeds meer mee met bedrijven, in plaats van ze op de vingers te tikken.”

CIRCO Track Natuurvezels 2

“Ook wij als Omgevingsdienst moeten nu buiten de gebaande paden treden om te zorgen dat er iets gebeurt op het gebied van circulariteit. Doordat we tijdens de Track met de bedrijven aan tafel zaten, konden we gelijk meedenken als ze tegen juridische grenzen aanliepen. Onze boodschap was: kom maar met goede ideeën, kom maar met een pilot. Natuurlijk moeten er dan ook goede randvoorwaarden zijn; het moet mogelijk zijn binnen de bestaande regelgeving, en die is op dit moment best wel dichtgetimmerd. Daarom zijn we op dit moment op landelijk niveau samen met andere omgevingsdiensten bezig om de regelgeving in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) uit te breiden, zodat er meer circulair gekeken wordt naar reststromen en er meer mogelijk is voor ondernemers.”

Wat heeft de Track opgeleverd?

“De Track heeft mooie concrete resultaten opgeleverd, zoals een project van groenbeheerder GBK, dat het circulair terreinbeheer heeft overgenomen van de gemeente Rotterdam. Het gras uit de gemeente wordt nu gefermenteerd en verspreid bij boeren in de buurt. Ook het project van Natuurmonumenten loopt nog door, ze hebben nu contact met waterschappen over afname van de bermpalen. Heineken had interesse om toepassingen te zoeken voor papier waarin bloemrijk maaisel van bijenlandschappen was verwerkt. Een drukker die er tijdens de Track ook bij was, wil het papier wel maken. Zo zie je dat er veel waardevolle connecties zijn gelegd tijdens de Track. Meer algemeen zagen we tijdens de Track dat veel partijen nieuwe inzichten opdeden. Je zag op een gegeven moment echt die switch van het kijken naar natuurvezels als grondstof in plaats van als afvalstof, en dat het erom gaat er een andere waarde aan te geven.”

Wil je ook bekijken wat de mogelijkheden zijn om een Track of Class te organiseren in samenwerking met CIRCO? Neem contact op met Karianne Vermaas.

Discussieer mee