Netwerkpartner aan het woord: VMRG

Update

Het organiseren van Tracks en Classes doet CIRCO niet alleen. Sterker nog, de samenwerking met partners is voor CIRCO van essentieel belang om haar doelen te bereiken. Wie zijn die partners en waarom kiezen zij ervoor om samen met CIRCO in te zetten op een circulaire toekomst?

uitgelicht

Met VMRG, brancheorganisatie van de gevelsector, organiseerde CIRCO in 2017 een Track voor de gevelbranche. Stingo Huurdeman, projectcoördinator bij VMRG: “Voor ons als brancheorganisatie ligt er een belangrijke taak om de horizon van onze leden te verbreden, en hen vooruit te laten kijken.”

In hoeverre is circulariteit een belangrijk thema binnen de gevelbranche?
“Wij komen als brancheorganisatie redelijk veel bij bedrijven over de vloer, en we merken dat het steeds meer speelt. Ondernemers stellen er meer vragen over. Tegelijkertijd merken we dat bedrijven de noodzaak nog niet zo voelen om ermee aan de slag te gaan. En als je kijkt naar de doelstellingen van de overheid lijkt 2030 ook nog relatief ver weg. Maar aan de andere kant is het over elf jaar al zover, dus als industrie moet je daarop voorsorteren. Ondernemers zijn toch meer bezig met de waan van de dag, daarom ligt er voor ons als brancheorganisatie een taak om hun horizon te verbreden. Bovendien zijn circulaire vraagstukken zo complex dat een individueel bedrijf niet over de juiste kennis beschikt om er iets mee te doen, hier ligt een rol voor ons als brancheorganisatie.”

Op welke manier doet VMRG dat?
“Wij zijn veel bezig met innovatieprojecten, veelal gericht op circulariteit. We willen ervoor zorgen dat zulke innovaties worden geïmplementeerd in de industrie en dat ze onder de aandacht komen van bedrijven in de gevelketen. Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering een voorwaarde is om te komen tot circulariteit. Met behulp van data kun je goede en verstandige keuzes maken op dat gebied, ook in de gevelbranche.

Theoretisch is een gevel de grens tussen binnen en buiten, maar door de integratie van nieuwe technologieën gaat die gebouwschil op een steeds slimmere en betere manier functioneren. Een ‘dom raam’ kan alleen maar op en dicht, maar in een slimme gevel zijn onder meer sensoren, ventilatie en energie-opwekking en -opslag geïntegreerd. Daardoor kun je ook toe naar andere manieren van dienstverlening, wat vanuit circulair oogpunt dan weer interessant is.”

Circo_high res_Elisabeth Lanz Fotografie-37

Waarom kozen jullie ervoor om een Track te organiseren samen met CIRCO?
“Wij kunnen als brancheorganisatie roepen wat we willen, maar uiteindelijk moeten ondernemers het zelf doen. Daarom is zo’n Track voor ons interessant. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven uit onze achterban op een laagdrempelige manier in aanraking komen met het onderwerp circulariteit. Zonder al te veel voorkennis kun je prima aanhaken. Ook is de combinatie van ontwerp en business interessant; onze sector zit vol met techneuten en zo bekijken ze het onderwerp tijdens een Track ook eens van een andere kant.

Natuurlijk merken wij ook dat er koplopers zijn en volgers, en die eerste groep is het makkelijkst te interesseren voor een Track. Toch is er voor veel bedrijven wat te halen; sommigen zijn al relatief ver, hebben al veel nagedacht over wat ze willen met circulariteit. Zij komen wellicht uit de Track met heel concrete resultaten. Andere bedrijven zitten juist nog met veel vragen, maar ook die kunnen ze kwijt tijdens een Track.”

Hoe heb je de organisatie van de Track ervaren?
“Vooraf hebben we samen met CIRCO de inhoud afgestemd, om te zorgen dat de inhoud zoveel mogelijk was gericht op onze branche, en CIRCO heeft vervolgens de uitvoering verzorgd. De werving lag bij ons, wat goed te doen was, mede doordat wij goed contact met hebben met de bedrijven. Ook speelde het mee dat wij de kosten voor onze rekening namen, waardoor de ondernemers alleen drie keer een dag kwijt waren.”

Zou je het andere organisaties aanraden ook een CIRCO Track te organiseren?
“Ik denk dat het zeker voor brancheorganisaties heel waardevol kan zijn. Zij hebben de luxe dat ze inzicht hebben in wat er speelt in de sector en ze hebben goede toegang tot de bedrijven. Ik zou het zeker aanraden om daar wat mee te doen in de voorbereiding op een Track, om ervoor te zorgen dat de inhoud zo goed mogelijk past en bedrijven zoveel mogelijk uit de sessies kunnen halen.”


Stingo Huurdeman, projectcoördinator bij VMRG

Discussieer mee