Onderzoek laat de impact van CIRCO zien

Update

CIRCO vroeg Technopolis en TNO de impact van CIRCO te onderzoeken.Twee derde van de ondernemers en ontwerpers gaat concreet aan de slag met circulaire propositie.

Circo-workshop-02-low-res-credit-Chantal-Bekker (1)

CIRCO trainde de afgelopen vijf jaar ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie en de creatieve industrie met een beproefde methodiek  in het ontwikkelen van circulaire proposities.  CIRCO blijkt goed gewaardeerd en maar liefst twee derde van de CIRCO-deelnemers is concreet aan de slag gegaan met hun circulaire propositie.

Van 400 naar 4.000 bedrijven

CIRCO biedt verschillende programma’s aan. De Circular Business Design Track is een driedaagse workshop voor bedrijven. Deelnemende bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, kunststof, consumentengoederen ontwikkelen een concrete circulaire propositie. Inmiddels zijn ruim 1100 mensen op deze manier getraind. De Circular Design Classes zijn vooral gericht op ontwerpers, die een workshop van één dag volgen. Meer dan 300 deelnemers deden mee aan een Class. Daarmee is de beweging naar een circulaire economie nog niet voltooid. CIRCO wil een forse schaalvergroting bereiken en komen tot in totaal 4000 bedrijven in 2023.

Twee derde van de deelnemers concreet aan de slag met circulaire propositie

Om de impact van CIRCO te meten hebben Technopolis en TNO een onderzoek uitgevoerd, op basis van deskresearch, interviews en een online enquête. Aan de online enquête deden 96 oud-deelnemers van CIRCO mee. Een van de belangrijkste conclusies is dat twee derde van de respondenten daadwerkelijk aan de slag is gegaan met een circulaire propositie of circulair ontwerp.

CIRCO goed gewaardeerd en deelnemers brengen vliegwiel in gang

Niet alleen worden de Classes en Tracks gewaardeerd met relatief hoge rapportcijfers (8,1 en 7,9), er is dus ook daadwerkelijk een beweging door op gang gekomen. Een groot deel van de deelnemers heeft zelfs meerdere circulaire proposities of ontwerpen gemaakt.

De meeste deelnemers die dit niet gedaan hebben zijn dit nog wel van plan. Enkele deelnemers hebben een circulaire propositie of ontwerp ook al daadwerkelijk geïmplementeerd. De CIRCO-alumni zorgen daarnaast voor informatie, inspiratie en bewustwording op circulariteit, waardoor een vliegwieleffect ontstaat.

“Dit rapport biedt een stevige onderbouwing van de grote potentiële impact van circulair ontwerpen. Hiernaast weten we door dit onderzoek, dat CIRCO-alumni ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan. Er komt stap-voor-stap een circulaire beweging op gang. De komende jaren zullen we deze ontwikkeling blijven stimuleren, onder andere door het doorontwikkelen van onze methodiek, en de uitwisseling van kennis met onze community en bredere omgeving. De conclusies van het rapport vormen voor het CIRCO-team en waarschijnlijk ook voor al onze netwerkpartners een enorme stimulans om gestaag door te gaan”.
Jeroen Hinfelaarprogrammamanager van CIRCO

CO2-reductie

De meeste circulaire producten en diensten van de CIRCO-alumni zullen naar verwachting bijdragen aan levensduurverlenging en het nuttig toepassen van materialen. Dit kan in potentie tot veel CO2-reductie leiden. Deelnemers aan CIRCO workshops zetten met name in op het verminderen van (virgin) grondstoffengebruik, hergebruik en (design voor) productbehoud (repair tot en met repurpose). Het zwaartepunt ligt daarmee nog ver vóór recycling. Hierdoor dragen de trainingen van CIRCO veel bij aan broeikasgas emissiereductie.

Lees het rapport voor alle conclusies en achtergronden.

Discussieer mee