Online Tracks en Classes

De CIRCO Tracks en Classes gaan door, in een online vorm! Het doel en de insteek van de Tracks en Classes blijven hetzelfde, alleen de vorm verandert.

Doel van de Tracks en Classes

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, worden ze slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maken bedrijven kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen. En dat doen ze samen met ketenpartners. Bedrijven ontwikkelen een circulaire propositie voor hun eigen business en maken een concreet plan voor implementatie.

Tijdens de Circular Design Class leer je als ontwerper de ins & outs van ‘circular design’. Wat zijn de principes van de circulaire economie, waarom is het interessant voor jou én je opdrachtgever en hoe neem je als creatieve professional de rol van change agent in? Je gaat concreet aan de slag met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, waarbij het TU Delft-onderzoek Products That Last vertrekpunt is.

Programma Online Track

De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier weken. In de online variant zijn er binnen deze drie dagen plenaire Zoom-sessies en blokken waarin deelnemers zelf aan de slag gaan. De hoofdlijnen van het ‘offline’ programma blijven staan:

Dag 1 – Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duiken bedrijven in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular ontwerpprincipes. Ook worden per bedrijf de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten.

Dag 3 – Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop worden bedrijven voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leren bedrijven om te gaan met barrières.

Programma Online Class

De CIRCO Class bestaat uit twee workshops van een halve dag. Ter voorbereiding op workshop 1 hebben deelnemers een intake en ontvangen ze een introductiefilmpje. Na workshop 1 krijgen deelnemers een huiswerkopdracht mee. Het programma ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1 – 3 uur
Tijdens deze eerste sessie duiken we in het gedachtegoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Vervolgens onderzoeken we samen hoe je tot circulaire oplossingen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes.

Dagdeel 2 – 3 uur
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten. Dit wordt uitgewerkt in een roadmap. We sluiten de dag af met een pitch.

Online Tracks en Classes

De workshopdagen van de Online Tracks en Classes zijn verdeeld in blokken: zelf werken en online bijeenkomsten – net als bij gewone Tracks en Classes. De trainers geven plenair uitleg over de theorie en de toepassing of deelnemers bekijken vooraf een instructievideo, en vervolgens gaan ze met hun collega zelf aan de slag, met ondersteuning van de trainers. De resultaten delen ze vervolgens ook met de groep.

Wat feiten op een rij over de Online Tracks en Classes:

  • We maken gebruik van de collaborative online platforms ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO ontwerpmethodiek online toegankelijk is;
  • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers ingebouwd en trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen;
  • De techniek is niet ingewikkeld, en er is een helpdesk beschikbaar. Ook krijgen de deelnemers van tevoren een introductie.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Iris Grobben: iris@circonl.nl.

Online Tracks

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Bedrijven vergroten hun concurrentiekracht en ze creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en klanten. Ook is het een innovatieve herijking van hun businessmodel.
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Door middel van de Online Track kunnen bedrijven in deze tijd toch doorgaan met het ontwikkelen van hun circulaire plannen! Ze behalen hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Praktische informatie

Deelnemers Online Track

Aantal deelnemers per Track: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Kosten Online Track

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en eventueel door één van de provincies.

Kosten Online Class

De kosten voor deelname zijn € 150 excl. btw per deelnemer, inclusief lunch en boek. De reguliere deelnamekosten bedragen €500 excl. btw per deelnemer. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.