Online workshop Circulaire Zonnepanelen

Update

In een circulaire economie wordt gebruik gemaakt van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie. Maar zonnepanelen zijn daarmee zelf nog geen circulaire producten.

circulaire zonnepanelen

Recycling van zonnepanelen staat nog in de kinderschoenen. Onder andere omdat het aanbod klein is en de panelen niet of nauwelijks ontworpen zijn voor upgrade of recycling. Zonnepanelen hebben geen oneindige levensduur. Ze zullen daarom geschikt moeten worden gemaakt voor hergebruik, upgrade of recycling. Dit vraagt dus om nieuwe ontwerpen, samenwerking in de keten én nieuwe businessmodellen.

 

10 september: online workshop Circulaire Zonnepanelen

Op 22 oktober start de CIRCO Track Zonnepanelen. Hierin gaan bedrijven uit de solar business aan de slag met circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen voor zonnepanelen. Maar voordat deze Track van start gaat, organiseren we een online demo.

Op 10 september nemen CIRCO Trainers Marien Korthorst en Bas Hillerström je mee in de circulaire uitdagingen waar de zonnepanelen-industrie nu voor staat. Samen met de deelnemers van de workshop brengen we de belangrijkste onderwerpen en interesses in kaart. Ook bepalen we welke partijen onmisbaar zijn in een keten voor circulaire zonnepanelen.

 

Programma workshop Circulaire Zonnepanelen

Het programma van de online workshop duurt van 15.00 – 16.30 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding op het thema en de noodzaak ervan door drie sprekers:
  – Provincie Zuid Holland
  – Omgevingsdienst West Holland
  – Recyclingbedrijf HVC
 2. Toelichting CIRCO Track Zonnepanelen (inhoud, programma, doelstelling)
 3. CIRCO Demo: demonstratie van de CIRCO methodiek, live aan de slag met circulariteit
 4. Wrap up & rondvraag

 

Voor wie?

De online demo is interessant voor bedrijven die te maken met zonnepanelen in de hele keten. Bijvoorbeeld:

 • Grote gebruikers van zonne-installaties
 • Leveranciers en installateurs van zonnepanelen
 • Producenten van zonnepanelen en -installaties
 • Recycling bedrijven

 

Inschrijven

Deelnemen aan de online workshop is kosteloos. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar Justine Amelung van de Provincie Zuid Holland (jip.amelung@pzh.nl).

Heb je vragen over de workshop of de Track? Dan kun je deze ook stellen aan Justine Amelung.

 

De Track en de workshop Circulaire Zonnepanelen wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Zuid Holland, Omgevingsdienst West Holland, Omgevingsdienst Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Discussieer mee