Creating business through circular design

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe, nog te ontginnen markt. Daarom krijgt CIRCO ondersteuning vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Als programma van CLICKNL activeert CIRCO productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Hiervoor ontwikkelde CIRCO een – inmiddels bewezen – methode.

 

De ontwikkeling van nieuwe waarde begint bij ondernemers en ontwerpers

De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en Circular Design Classes voor creatieve professionals. De uitvoering van Tracks wordt gedaan door CIRCO Hubs, brancheorganisaties en intermediairs.

CIRCO richt zich op verschillende sectoren: bouw, kunststoffen, consumentengoederen en maakindustrie.

Kennismaken met de CIRCO-methodiek in 15 minuten? Dat kan met de CIRCO e-Demo!

Wil je meer informatie over CIRCO? Bekijk dan de brochure.

Community en doorverwijzen

Zijn er na het volgen van een Track of Class nog vragen bij ondernemers en ontwerpers? Dan verwijst CIRCO – afhankelijk van de vraag – je door naar het Versnellingshuis en/of deze LinkedIn-groep. Daar kunnen deelnemende bedrijven in contact  komen met kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen of commerciële bedrijven voor eventuele vervolgondersteuning.

CIRCO werkt in een netwerk van professionele trainers. Daarnaast werkt CIRCO in binnen- en buitenland samen met partners, zoals decentrale overheden en branche-organisaties. De community die zich rondom CIRCO ontwikkelt biedt inspiratie en zorgt ervoor dat creatieve professionals, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers kennis vergaren en delen.

Creëer waarde

Rond het leven van een product kan op veel manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het behouden en toevoegen van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen.

CIRCO in cijfers

2.000+

Bedrijven getraind

30

CIRCO Hubs wereldwijd

8

gemiddeld rapportcijfer

Start het gesprek, kom bij onze LinkedIn-groep

CIRCO Team

Trainersnetwerk