Overweldigende belangstelling voor CIRCO workshop tijdens de Munich Creative Business Week

Update

Van 6 tot en met 14 mei vond het grootste design evenement van Duitsland plaats: de Munich Creative Business Week.

Monisha van Heteren

IMG_4731

Van 6 tot en met 14 mei vond het grootste design evenement van Duitsland plaats: de Munich Creative Business Week. Gedurende negen dagen werd de Beierse hoofdstad omgetoverd tot een hotspot voor de design community. CreativeNL was hier aanwezig met een eigen programma, waarbij de focus lag op Circular Thinking.

Het doel van CreativeNL is om ontwerp denkers en doeners van over de hele wereld samen te brengen en om ideeën om te zetten in acties die bijdragen aan een sterke creatieve sector en een mooiere wereld. Tijdens de Munich Creative Business Week heeft CreativeNL de samenwerking opgezocht met creatief Duitsland en specifiek Beieren op het gebied van kennis en innovatie en ondernemen stimuleren.

Pieter van Os (Programma manager CIRCO International) heeft op uitnodiging van CreativeNL een demonstratie workshop gegeven waarin hij, aan de hand van de CIRCO-methodiek, het belang van ontwerp voor de circulaire transitie heeft overgebracht. De belangstelling voor de workshop was overweldigend. Samen met Pieter blikken we terug.

Waarom was er zoveel interesse in de workshop, denk je?

Er was zeker veel animo voor de workshop. Er is last minute nog besloten om een extra online workshop in te plannen om alle geïnteresseerden de mogelijkheid te geven te kunnen deelnemen. Wat ik merk is dat steeds meer bedrijven, creatieve professionals en kennisinstellingen het belang van circulair ontwerp zien. Als je ernaar kijkt vanuit klimaat- en milieuopgaven is het ook overduidelijk; meer dan 80% van alle product gerelateerde milieueffecten wordt al bepaald tijdens de ontwerpfase. Dat circulair innoveren ook hun concurrentievermogen en bestaansrecht op lange termijn aanzienlijk versterkt, ziet men ook steeds meer in. Dat vraagt wel fundamenteel anders denken én doen. Bedrijven en ontwerpers hebben behoefte aan een concrete aanpak om een eerste stap te zetten op weg naar circulair ondernemen. De CIRCO methode die centraal stond in de workshop, sluit perfect aan bij die behoefte.

Hoever is Duitsland op dit moment al met circulair ontwerp?

Duitsland is zeker geen onbekende meer voor ons. Zij doen al heel veel op het gebied van circulair ontwerp. Zo is er al een CIRCO Hub in Noordrijn-Westfalen en leiden we nu samen met de Impact Hubs trainers op in Baden-Württemberg en Saksen. Daarnaast onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden op te zetten in andere Duitse regio’s. De Munich Creative Business Week is daar de ideale plek voor. Om onze ervaringen te delen en om een dialoog aan te gaan met potentiële lokale partners en bedrijven. 

Kun je iets vertellen over de achtergrond van de deelnemers? 

Heel divers, met verschillende achtergronden. Uiteraard ontwerpers en andere creatieve professionals uit Duitsland, maar ook uit andere delen van de wereld. Zo heb ik deelnemers gesproken uit Egypte, Mexico en de VS. Een aantal ontwerpers nam deel namens innovatieve bedrijven en onder de deelnemers waren beleidsmakers van gemeentelijke en regionale overheden. Ook waren er deelnemers vanuit de Technische Universiteit München en de Hochschüle die nadrukkelijk een inhoudelijke bijdrage leverde tijdens de workshop, maar ook op zoek zijn om circulatiteit en inclusiviteit in het ontwerpproces een plaats te geven. 

Hoe is de workshop ervaren door deelnemers?

De deelnemers vonden de CIRCO methode ‘lekker praktisch’ en gaven aan stappen te willen zetten op circulair gebied. In Duitsland heerst nog een soort ingenieurscultuur, gebaseerd op gegevens en feiten. Dat heeft de Duitse industrie ver gebracht, maar ze zien dat er voor de maatschappelijke uitdagingen van deze periode meer nodig is. Hun verwachting is dat als je circulair ontwerp als element daaraan toe kunt voegen, je echt de toekomst in handen hebt.

En hoe kijk jij er zelf op terug? 

Mede door de heel verschillende achtergronden ontstond er een fijne dynamiek, waarin de dialoog vaak werd opgezocht. Er was ook ruimte voor een rondetafel waarin we de ambities van de deelnemers bespraken en samen verkenden hoe circulair ontwerp en de CIRCO-methode daaraan kunnen bijdragen. 

Waar ik erg blij mee ben is dat een aantal partijen dat heeft deelgenomen, verder gaat onderzoeken of ze samen een CIRCO Hub kunnen opzetten. Zo’n Hub bestaat uit sectorale en regionale partijen die de uitvoering van Tracks op zich nemen. Ook na afronding van een Track ondersteunt een Hub ondernemers bij het realiseren van hun circulaire ambities. 

Heb je zelf ook nog inspirerende workshops gevolgd?

Ik vond de talk&connect met Dr. Leyla Acaroglu heel interessant. Ze daagt mensen uit om anders na te denken over hoe de wereld werkt. Ze verbindt systemen, duurzaamheid en design met elkaar als instrumenten om de grootste uitdagingen van de planeet aan te pakken. Tijdens deze talk kwam Sascha Friesike ook aan het woord. Hij is hoogleraar Digital Innovation Design aan de Universiteit van Berlijn. Hij onderzoekt de rol van digitalisering in de wetenschap en kijkt naar hoe creatieve mensen werken. De vraag die centraal stond is hoe disruptie creativiteit kan aanwakkeren. Hoe gaan wij als mens om met ingrijpende veranderingen, hoe ontstaat er iets nieuws uit het verleden en huidige verschuivingen in onze samenleving – en welke rol speelt design hierin?

Wat neem je mee terug van de Munich Creative Business Week?

Het is goed om te zien dat circulair ondernemen ook over de grens een topic is waar heel hard aan wordt gewerkt. We hebben met z’n allen interessante gesprekken gevoerd over circulair ontwerp en de implementatie daarvan binnen je eigen productieproces. Uit die gesprekken is ook naar voren gekomen dat er behoefte is aan tools waarmee het gedrag van consumenten kan worden beïnvloed. Hoewel ik deze behoefte heel goed begrijp, richten we ons bij CIRCO op het faciliteren van bedrijven. Via het circulair ontwerp kennisplatform CIRCONNECT zijn we, samen met 14 andere partijen, wel bezig om hier kennis over breed beschikbaar te maken. 

Ik kijk terug op een geslaagde inspiratievolle week met circulair ontwerp volledig in de spotlights. Daar wil ik iedereen die aanwezig was hartelijk voor bedanken. In het bijzonder CreativeNL, het Consulaat en de Gemeente München. Het was voor CIRCO weer een mooie kans om circulair ontwerp ook in het buitenland op de kaart te zetten. 

Onderstaande video, gemaakt door CreativeNL geeft een impressie van de Creative Business Week in Munchen.

Discussieer mee