Privacybeleid

Als CIRCO / CLICKNL vinden wij de privacy van onze websitegebruikers en achterban erg belangrijk. Tegelijkertijd hebben we gegevens nodig om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen en om onze website te analyseren om te optimaliseren. Daarom proberen we alleen die gegevens op te vragen die we écht nodig hebben.


Let op: door het bezoeken van de website van CIRCO ga je automatisch akkoord met de cookies die deze website plaatst.

 

 

privacy-CIRCO-2

In dit Privacybeleid informeert CIRCO / CLICKNL je over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar activiteiten, binnen de CIRCO-website (www.circonl.nl), de nieuwsbrieven en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘CIRCO-kanalen’). De CIRCO-kanalen richten zich onder meer op het tonen van nieuws, evenementen, regelingen en calls en inspiratie op het snijvlak van creatieve industrie en kennis en innovatie.

CIRCO is een programma van Stichting topconsortium Kennis en Innovatie CLICKNL.

CLICKNL is gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55937446. CLICKNL heeft geen bezoekadres.

CIRCO / CLICKNL vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met ieders persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via de CIRCO-kanalen is CLICKNL de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

1. Het gebruik van de CIRCO-kanalen

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website optimaal te kunnen laten presteren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

De cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken waaronder surfgedrag en klikgedrag. De gegevens die worden verzameld bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Doeleinden van het gebruik

CIRCO / CLICKNL gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van de CIRCO-kanalen
CIRCO / CLICKNL gebruikt gegevens met betrekking tot het gebruik van de CIRCO-kanalen voor onderzoek. Doel hiervan is de CIRCO-kanalen, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. CIRCO / CLICKNL gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Beveiliging van de CIRCO-website
CIRCO / CLICKNL maakt gebruik van HyperText Transfer Protocol Secure, of HTTPS, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

iii) Functionaliteit van de CIRCO-website
De CIRCO-website maakt gebruik van trackers om de website optimaal te laten presteren. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

iv) Nieuwsbrief
Uitsluitend als je daarom hebt verzocht gebruikt CIRCO / CLICKNL je e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van CIRCO. Elke nieuwsbrief die je van CIRCO / CLICKNL ontvangt biedt je de mogelijkheid om je af te melden.

2. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan CIRCO / CLICKNL gebruik maken van andere dienstverleners, zoals Mailchimp. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. CIRCO / CLICKNL sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

CIRCO / CLICKNL verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ze op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of je daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Beveiligingsmaatregelen
CIRCO / CLICKNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

4. Websites van derden
Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de CIRCO-kanalen en niet op andere websites van derden waarvoor in de CIRCO-kanalen een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op het CIRCO-kanalen. Als je via een hyperlink of I-frame op de CIRCO-kanalen terecht komt op de website van een ander, zoals een brancheorganisatie of universiteit, dan geldt dit Privacybeleid niet voor je bezoek aan die website. CIRCO / CLICKNL adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

5. Controle over je persoonsgegevens
CIRCO / CLICKNL houdt alleen anonieme IP-adressen bij. Met betrekking tot de nieuwsbrief, waarvoor je je moet hebben opgegeven, kun je je altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief of mailen naar info@circonl.nl om verwijderd te worden.

6. Wijzigingen
CIRCO / CLICKNL behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. CIRCO / CLICKNL adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de CIRCO / CLICKNL-kanalen of per e-mail bekend worden gemaakt.

TKI CLICKNL
Postbus 913
5600 AX Eindhoven
info@clicknl.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 7 mei 2018.