Samen bouwen aan de verhuismarkt van morgen

Update

Inzicht in de circulaire stappen in de verhuisbranche.

Anke van Ravensteijn CIRCO
Anke van Ravensteijn

CIRCO Track binnenlandse verhuisdiensten

Als branche maken we momenteel grote circulaire stappen. Het inzicht dat we nu met circulariteit aan de slag moeten resulteert in bijzondere samenwerkingen. Na de CIRCO track waar we vorig jaar in dit vakblad over schreven, maakt de werkgroep vervolgstappen voor de implementatiefase. Ideeën worden pilots en we gaan samen aan de slag om de branche innovatiever te maken. Hieronder meer over op welke drie niveaus we dat doen.

Korte recap

Vorig jaar april ontstond tijdens de CIRCO-Track Binnenlandse Verhuisdiensten georganiseerd door Categorie Logistiek van het Ministerie van Financiën een samenwerkingsverband tussen de drie geselecteerde verhuisbedrijven: Mondial Movers, UTS en Top Movers en Categorie Logistiek van het Ministerie van Financiën. Na de track en de ALV van 15 november jl. bleek de synergie in de groep zo goed dat er, geïnitieerd door de OEV, nu een (twee-)maandelijks overleg plaatsvindt. Het doel van het samenwerkingsverband is om circulaire ideeën die in de track zijn ontstaan te testen in de praktijk. Pilots dus, om de implementatiefase handen en voeten te geven.

 ‘Geweldig dat er uit de CIRCO Track zo’n blijvende werkgroep overblijft,’ aldus Marien Korthorst, CIRCO trainer. ‘Er werken ontzettend gemotiveerde mensen binnen de verhuissector en er is een soort gezamenlijke bereidheid om de pilots breder uit te voeren dan binnen één bedrijf en kennis met elkaar te delen. Het is een hele open branche waar kritisch gekeken wordt, maar waar ook een grote motivatie aanwezig is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dit werkt erg prettig’.

Waar staan we nu, waar gaan we naar toe?

Momenteel maken we in drie richtingen ruimte voor pilots. De eerste is het benutten van kansen om overtollig meubilair te redden van het grofvuil, de tweede het optimaliseren van verhuisprocessen en de derde gaat over het minimaliseren van disposable hulpmiddelen en dan vooral verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld herbruikbare dozen versus kratten.

Inventariseren van overtollig meubilair

Uit de CIRCO-Track bleek namelijk dat de grootste milieuwinst zit in omgang met kantoorinventaris. Officieel moet al het ‘publieke’ meubilair naar de Rijksmarktplaats, waar het wordt aangeboden voor hergebruik in andere Rijksoverheidsdiensten, en als dit niet lukt moet het worden geveild via ‘Domeinen’. Erkende Verhuizers signaleren echter dat de doorvertaling van wat door de opdrachtgever op strategisch niveau besloten wordt, op operationeel niveau minder goed uitvoerbaar blijkt. Hele containers met herbruikbaar meubilair worden nu geregeld naar het grofvuil afgevoerd. Dit proces zouden we beter moeten regelen: overtollig meubilair zou hergebruikt, refurbished of desnoods gerecycled moeten worden. Erkende Verhuizers zien voor zichzelf een rol om de logistiek van overtollig meubilair beter te gaan regelen en het operationele niveau mee te nemen. Sommige verhuisbedrijven zetten hier ook concrete stappen in, door in samenwerking met anderen meubilair te refurbishen en zo geschikt te maken voor hergebruik. Het is een ontwikkelingsproces om de discrepantie tussen wat het Rijk zou willen en hoe de praktijk is, te verkleinen. Maar het redden van het meubilair dat nu naar de stort gaat, zal zorgen voor een grote milieuwinst in de branche, niet alleen voor Rijksinventaris, maar ook voor die van bedrijven en particulieren.

Optimaliseren van processen

Verhuizers worden altijd last minute ingeschakeld. Met het risico dat daardoor een verhuizing niet op de meest efficiënte manier wordt uitgevoerd. En dat terwijl er heel veel kennis en strategisch inzicht in de branche aanwezig is om dit logistiek optimaal te regelen. Als een verhuizing een half jaar eerder bekend is, kan een proces zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Bijvoorbeeld door op de terugweg ook iets mee terug te nemen, of ritten te combineren. Hiermee worden lege ritten voorkomen en dat bespaart heel veel CO2. Alleen: opdrachtgevers zijn nog niet gewend om zo te plannen. Daarom is het nuttig dat de werkgroep ook logistiek bevat: pilotprojecten kunnen laten zien wat het oplevert als we processen anders gaan organiseren. Hiervoor is de werkgroep hard op zoek naar projecten voor pilots: om opdrachtgevers en bedrijven in de praktijk te laten zien wat een beter proces kan opleveren.

Verbeteren van verpakkingsmateriaal: dozen versus kratten

Kiezen van het juiste verpakkingsmateriaal is een proces dat al langer aan de gang is. Het ene hulpmiddel is niet beter dan het ander, er is geen one size fits all: dit hangt van de soort verhuizing af. Zakelijk verhuizen van Den Haag naar Groningen is bijvoorbeeld een ander proces dan verhuizen binnen het gebouw van de Tweede Kamer, of verhuizen van particuliere inboedel over de grens. In het ene geval is een herbruikbare kartonnen doos beter, in het andere een gehuurde kunststof krat. In de CIRCO track is gekeken naar wat er gebeurt binnen Nederland en de overheid. De werkgroep verbreedde de scope ook naar particulier en internationaal. Tegelijkertijd is er veel ervaring over wat er werkt voor welk proces. Daarom spant de werkgroep zich nu in om een algemene beslisboom te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee wordt gemakkelijk besloten welk materiaal het efficiëntst is in welke situatie, bijvoorbeeld: Verhuizing van een particuliere inboedel naar Singapore → kies doos X. De beslisboom gaat over zowel de business- als de milieu-kant. De vervolgstap is om deze beslisboom algemeen te implementeren.

Circulair met een glimlach
De Mondial Movers Foundation heeft als belangrijkste doel een steentje bij te dragen aan de bestrijding van armoede en eenzaamheid in Nederland. Eén van de middelen die hiervoor wordt ingezet door de Foundation is de unieke ‘Speelgoededoelendoos’. Alle Mondial verhuisbedrijven zamelen speelgoed in bij hun klanten en doneren dit kosteloos aan kinderen die het wat minder breed hebben. Zo heeft de Mondial Movers Foundation samen met Aegon Schadebedrijf en de deelnemers van het schadeherstel programma, maar liefst 125 goed gevulde Speelgoededoelendozen ingezameld en geschonken aan de Haagse Diamant school voor Oekraïense vluchtelingen. Niet alleen maakte de Foundation hier de kinderen heel gelukkig mee, maar het creëren van een tweede leven van het speelgoed past natuurlijk ook helemaal in de circulaire gedachte van Mondial Movers. “Kinderen blij”, zegt Marcel de Waal, “en helemaal niets weggegooid en verspild. En zo mooi om te zien, al die lachende gezichtjes.”

Dit artikel verscheen eerder in het branchemagazine ‘Verhuizen’ van de Organisatie voor erkende verhuizers.

Anke van Ravensteijn CIRCO
Anke van Ravensteijn
Anke started her career for a sustainable start-up and after that she worked many years abroad as a journalist. She now combines the skills from both experiences providing support for CIRCO International Hubs and knowledge-development for the Expert team.
Stel een vraag

Discussieer mee