Sector

Alle sectoren

Bijbehorende tracks

  • Alle sectoren
Korte Keten

Laatse week Oktober / eerste November - November en December

13:00 - 17:00

In de regio Rijk van Nijmegen bevinden zich inmiddels vele boeren, producenten, makers, distributeurs, winkeliers en horecaondernemers die zich richten op een lokale toekomstbestendige voedselketen. Deze ondernemers leveren hun bijdrage aan herstel van de bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en diverse sociale waarden in de maatschappij. We zien een groei aan voedselinitiatieven, tegelijkertijd zien we ook verbetermogelijkheden om de ondernemers in de korte keten (nog) meer te laten floreren.
Naast focus op eigen bedrijfsvoering, liggen er ook kansen in de keten en de regio. Welke kansen liggen er? En hoe die samen te benutten? Kunnen logistiek en transport efficiënter worden door op een collectieve wijze samen te werken? Kan er samengewerkt worden in de inkoop, bewerking van producten of het voorkomen van / verder verwaarden van reststromen? Kan er (meer) samengewerkt worden in de afzet van lokale producten naar de consumenten in de regio? Welke mogelijkheden zijn er om het verdienmodel van ondernemers in de korte keten te verbeteren?

Meer info & aanmelden
  • Bouw
Circulair Achterhoek / Doetinchem

3 september | 17 september & 1 oktober

Welkom bij de Circo Track in Doetinchem en de Achterhoek! Deze regio, bekend om zijn sterke maakindustrie, staat voor de uitdaging én kans om de circulaire economie te omarmen. Lokale ondernemers leren in deze track hoe ze efficiënt materiaalgebruik kunnen combineren met innovatieve businessmodellen. Dit biedt niet alleen economische voordelen, maar versterkt ook de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van hun bedrijven. Doe mee en ontdek hoe circulaire kansen uw onderneming in de Achterhoek kunnen versterken, en zet samen met ons een stap richting een duurzamere maakindustrie.

Meer info & aanmelden
  • Bouw
Steenwijkerland

Q3 2024

nog te bepalen

Welkom bij de Circo Track in Steenwijkerland! In deze track richten we ons op de cruciale transitie naar circulaire economie, specifiek voor lokale ondernemers. Deze regio heeft een unieke positie met veel potentieel voor duurzame innovaties. Ondernemers krijgen inzicht in het efficiënt combineren van materiaalgebruik met nieuwe businessmodellen, waardoor zowel economische als ecologische voordelen ontstaan. Samen gaan we de uitdaging aan om de circulaire economie vorm te geven en de lokale bedrijvigheid toekomstbestendig te maken. Doe mee en ontdek hoe circulaire kansen uw onderneming kunnen versterken!

Meer info & aanmelden