Sector

Consumentengoederen

Bijbehorende tracks

  • Consumentengoederen
Track – Circulaire sportmaterialen

9 & 30 maart en 13 april

Jaarlijks belanden miljoenen kilo’s aan sportmaterialen op de afvalberg. Naast de verduurzaming van sportaccommodaties is meer aandacht nodig voor circulaire sportmaterialen. Er zijn in Nederland circa 23.000 sportverenigingen met ruim 4.3 miljoen leden. Tien- tot honderdduizenden hockeysticks, tennisrackets en trainingsballen worden jaarlijks afgedankt. Maar ook clubkleding en materiaal voor wekelijks sportschoolbezoek leveren een substantiële bijdrage aan grondstoffenverbruik en -afdanking. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én business modellen voor alle spelers in de keten.

Meer info & aanmelden
  • Ketensamenwerking
  • Consumentengoederen
Track – Circulaire alternatieven voor single-use plastics

Nader te bepalen

Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use Plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Daarom biedt CIRCO, in samenwerking met NRK en KIDV, een online workshopreeks over single-use plastics aan voor horeca, food-retail bedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken.

Meer info & aanmelden
  • Ketensamenwerking
  • Consumentengoederen
Track – Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering

17 en 31 januari & 14 februari 2022

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.

Meer info & aanmelden