Sector

Kunststof

Bijbehorende tracks

  • Ketensamenwerking
  • Consumentengoederen
Track – Circulaire alternatieven voor single-use plastics

3 & 17 juni, 1 juli 2021

Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use Plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Zowel voor bedrijven die verpakkingen en disposables produceren als voor de retailbedrijven die dit op de markt brengen. Deze verpakkingen en disposables worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden grotendeels in het restafval of, erger nog, ze eindigen als zwerfafval in het milieu.

Meer info & aanmelden
  • Businesskansen
  • Kunststof
Track – Toepassen kunststof recyclaat

Nader te bepalen

Het inzetten van recyclaat is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Toch wordt tot nu toe maar ongeveer 16% recyclaat toegepast in kunststof producten in Nederland. De doelstelling is dat we in 2030 minimaal 40% recyclaat toepassen. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Daarom gaan we tijdens deze Track aan de slag om circulaire business te ontwikkelen in de kunststofsector.

Meer info & aanmelden