Stimuleringsbijdrage voor elektrische circulaire sloep

Update

Naar aanleiding van de CIRCO Track Recreatie & Toerisme stelde de provincie Fryslân een stimuleringsbijdrage beschikbaar om drie van de ideeën door te ontwikkelen en te realiseren. Maandag 8 februari werd tijdens het Frysk Toerisme Kongres bekendgemaakt dat de eerste prijs, ter waarde van 10.000 euro, is gewonnen door Eva Meijer van Hoora Watersport uit Heeg. Ze gaat de bijdrage inzetten om haar idee van een elektrische circulaire sloep door te ontwikkelen.

HOORA-Pitchboard-0121

De tweede prijs ging naar Herman Schreuder van Post-Plaza Hotel & Grand Café, die met de herbestemming en circulaire inrichting van het naastgelegen pand zijn bedrijf toekomstbestendig gaat uitbreiden. Melis de Vries van Terschelling Recreatie heeft met zijn idee ‘strandjutten als circulaire image building’ de derde prijs gekregen.

Zichtbare en tastbare best practices

In haar beleid ‘Gastvrij Fryslân’ zet de provincie in op het verduurzamen en circulair maken van de sector. De CIRCO Track is één manier om deze circulaire beweging op gang te brengen. De provincie stelt daarom een budget beschikbaar om te stimuleren dat de ontwikkelde plannen worden gerealiseerd tot zichtbare en tastbare best practises, en de opgedane kennis in de Track breed gedeeld en verspreid wordt onder de Friese toeristisch-recreatieve ondernemers.

Dicht op de consument

Circulair ondernemen binnen de recreatiesector kan dan ook een flinke impact hebben. “Een belangrijke factor in de circulaire potentie van de recreatiesector ligt in het feit dat de sector dicht op de consument zit”, zegt Hanneke Schmeink. Ze is aanjager Recreatie & Toerisme bij Circulair Friesland en was vanuit die rol ook betrokken bij de CIRCO Track. “Qua volumes heeft de sector niet heel veel impact, want het zijn vaak kleinere bedrijven. Maar de impact zit erin dat je de consument kunt meenemen in circulair en duurzaam doen en denken.”

De gast verandert

“Op vakantie staan mensen namelijk meer dan gemiddeld open voor nieuwe ervaringen. Dus als ze dan in aanraking komen met circulariteit, bijvoorbeeld door te verblijven in een circulair chalet, is de kans groot dat ze deze ervaring meenemen in hun dagelijks leven.” Daarnaast stellen gasten zelf ook steeds meer vragen over circulariteit. “De gast verandert, en hun behoeftes ook. Er is steeds meer aandacht voor lokale producten en duurzame bouwmethodes. Ondernemers moeten aan die veranderende behoeftes voldoen, anders ga je achterlopen.”

De jury die de plannen beoordeelde bestond uit Avine Fokkens-Kelder (gedeputeerde provincie Fryslân), John Vernooij (Vereniging Circulair Friesland), Gerard Kremer (Toerisme Alliantie Friesland) en Tom Evers (CIRCO).

Discussieer mee