Terugblik op CIRCO-activiteiten tijdens Week van de Circulaire Economie

Update

De Week van de Circulaire Economie gaf ook dit jaar een podium aan inspirerende circulaire voorbeelden en koplopers. Samen zorgden zij ervoor dat je direct (nog meer) aan de slag wil gaan met circulariteit. Ook CIRCO was aanwezig tijdens deze week. In twee sessies speelde circular design de hoofdrol. En was er aandacht voor het multi-stakeholder Platform Circular Design CIRCONNECT, dat nu in oprichting is.

week van de circulaire economie 2022 CIRCO

Deelsessie Nationale Conferentie Circulaire Economie

Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie verzorgde CIRCO een deelsessie. Centraal thema: Welke design vragen zijn relevant om spelers in een keten te laten komen met oplossingen met een lagere footprint? En hoe kan aangemoedigd worden dat ketens deze design vragen oppakken met een UPV-regeling (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) of andere instrumenten? Vanuit de verschillende perspectieven van Mireille Reijme (Rijkswaterstaat), Marco Pastoor (Circospin) en Ingeborg Gort (CIRCO) gingen we hiermee aan de slag. 

“Circulariteit is multidisciplinair en raakt dus verschillende perspectieven vanuit betrokkenen. Tijdens de deelsessies kwam dit goed naar voren en een prachtige bron van inspiratie voor mij als circulair aanjager!” 

-Marco Pastoor, Circospin-

Bekijk de volledige deelsessie hier terug.

 

Expert Café: Design for Disassembly

Later in de week organiseerden TU Delft, Philips en CIRCO een Expert Café over Design for Disassembly. In dit Expert Café legde Bas Flipsen (TU Delft) aan de hand van twee concrete tools (Hotspot en Disassembly Mapping) uit welke factoren relevant zijn om het “gemak van demontage” te beoordelen. Hij lichtte dit toe aan de hand van een case study. Francesco De Fazio van Philips Engineering Solutions en Tom Evers, trainer bij CIRCO deelden hun leerervaringen en inzichten uit de praktijk. Wat zijn dilemma’s en afwegingen om bepaalde keuzes wel of niet te maken en hoe kijk je hier vanuit verschillende perspectieven naar? 

Terugkijken en verdiepen: je kunt de opname van Expert Café en de afzonderlijke presentaties vinden in onze Kennisbank.

CIRCO Expert Café - circular product design

 

Aankondiging platform circular design CIRCONNECT

In beide events is aandacht besteed aan CIRCONNECT: het multi-stakeholder Platform Circular Design dat eind maart wordt geïntroduceerd. CIRCO katalyseert de ontwikkeling van dit platform en werkt hierin samen met verschillende kennisinstellingen, regionale overheden, ontwikkelingsmaatschappijen en brancheverenigingen. 

De gezamenlijke ambitie is om kennis van en ervaringen met Circular Design te delen, te verrijken, actief te distribueren en weer in de praktijk, op microniveau toe te passen. Daarnaast wil het platform beleidsmakers en onderzoekers voeden op meso-niveau, met nieuwe inzichten respectievelijk nieuwe onderzoeksvragen. Uiteindelijk doel hiervan is om de circulaire transitie te versnellen.

“Voor steeds meer partijen wordt duidelijk dat een circulaire economie begint met circulair ontwerpen. Hierdoor zien we een gestaag groeiende behoefte aan kennis op het gebied van Circular Design. Partijen die deelnemen aan CIRCONNECT delen de overtuiging dat ze, door te werken in één gezamenlijk platform, sneller met en van elkaar kunnen leren. Hierdoor zal ook de beoogde transitie zich uiteindelijk sneller voltrekken.” 

Jeroen Hinfelaar, kwartiermaker CIRCONNECT –

Eind maart komen alle partijen weer bij elkaar om vervolgstappen te bespreken, en de officiële introductie van CIRCONNECT verder vorm te geven.

Discussieer mee