Uitvoeringprogramma Circulaire Economie gelanceerd

Update

Vandaag is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 officieel gelanceerd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), met daarin een prominente rol voor CIRCO. Dit gebeurde tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in de Fokker Terminal in Den Haag.

Conferentie-CE-2

In het Uitvoeringsprogramma staat hoe de verschillende partijen, die eerder de vijf circulaire Transitieagenda’s hebben opgesteld, deze nu omzetten naar concrete projecten en acties. De vijf agenda’s hebben betrekking op de gebieden Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Daarnaast zijn er nu ook tien dwarsdoorsnijdende thema’s benoemd, die voor alle vijf gebieden relevant zijn.

 

 

Impact vergroten
Een van die thema’s is Circulair Ontwerpen. Dit thema heeft betrekking op het circulair herontwerpen van producten, diensten en businessmodellen, zodat producten langer meegaan en hun waarde langer behouden. Bij dit thema wordt ten eerste de ambitie benoemd dat CIRCO haar impact fors wil vergroten. Het doel is om in de periode 2019-2023 het aantal bedrijven dat concreet aan de slag gaat met Circulair Ontwerpen te laten toenemen van 350 nu, naar 4000 in 2023. Deze ambitie komt overeen met 10% van het aantal productiebedrijven met meer dan 10 werknemers. De tweede actielijn betreft het belang van het integreren van het Safe-by-Design concept in de Circular Design-aanpak, om ongewenste milieu- en gezondheidseffecten te voorkomen.

Met de prominente rol in het Uitvoeringsprogramma erkennen de verschillende partijen opnieuw de waarde van circulair ontwerpen, en de methode en impact van CIRCO. Een bevestiging van het feit dat we op de goede weg zijn. Met veel enthousiasme en in nauwe samenwerking met een groot aantal netwerkpartners vervolgt CIRCO ook de komende jaren deze weg, om de impact van circular design nog meer te vergroten en om bij te dragen aan een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Discussieer mee