Vacature: Partnermanager CIRCONNECT

Update

Wil jij je inzetten voor de belangrijke transitie naar een circulaire economie? En voel jij je thuis in een dynamische omgeving waarbinnen je zelf vanuit een ontwerpende mindset richting geeft? Dan zijn we op zoek naar jou.

Eddy Carree

Circo-workshop-63-low-res-credit-Chantal-Bekker

CIRCO in het kort

CIRCO maakt circulaire design kennis beschikbaar en toepasbaar voor bedrijven en ontwerpers. Met als doel hen te stimuleren een eerste stap te zetten op weg naar een circulaire manier van werken. Hiervoor is een circulaire design methode ontwikkeld die wordt aangeboden in workshops voor deze bedrijven (Tracks) en ontwerpers (Classes). In de afgelopen jaren heeft CIRCO de activatie en uitvoering van Tracks & Classes gedecentraliseerd door deze activiteiten te beleggen bij regionale en Internationale Hubs. De CIRCO organisatie richt zich nu voornamelijk op het ontwikkelen en onderhouden van de design methode, het creëren van incentives en randvoorwaarden voor Hubs en trainers en hen ondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteiten. 

In het platform circular design (CIRCONNECT) staat het verzamelen en beschikbaar maken van circular design kennis centraal. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. CIRCO is initiatiefnemer en aanjager van dit platform. Inmiddels onderschrijven 15 partners de intentieverklaring en hebben zij een start gemaakt om het platform verder vorm te geven. Meerdere andere partijen zijn nog in een verkennende fase. CIRCO heeft een duidelijke positie binnen de circulaire transitie en wordt breed gezien als een inspirerend en concreet programma op het gebied van circular design. De teamleden die werken voor CIRCO zijn ondernemend en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de circulaire transitie.

De organisatie

CIRCO is een programma organisatie van CLICKNL, en wordt (t/m 2023) gefinancierd vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het programma is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. Platform Circular Design – CIRCONNECT: vormgeven van dit multi-stakeholder platform waarbinnen we circulaire designkennis breed beschikbaar én toepasbaar maken. Zie ook het persbericht wat onlangs naar buiten is gebracht.
 2. CIRCO Nederland: ontwikkelen en beheren van het regionale CIRCO-Hub netwerk voor het breed verspreiden van circulaire kennis, o.a. door het uitvoeren van Track en Classes.
 3. CIRCO Internationaal: in lijn met CIRCO Nederland, ontwikkelen en onderhouden we een internationaal netwerk van CIRCO Hubs die Track en Classes uitvoeren. 

De drie onderdelen worden ondersteund door Programma support, Communicatie en het Expert team.

Zo ziet jouw rol eruit

De rol richt zich met name op het verder ontwikkelen van het Platform Circular Design, samen met stakeholders in het groeiende netwerk. De strategie voor deze onderdelen is opgesteld in respectievelijk de Intentieverklaring voor het Platform Circular Design en het Werkplan 2020 – 2023 voor CIRCO. Mede op basis van de voortgang en voortschrijdend inzicht scherpen we de strategie aan en werken we aan een strategie voor na 2023. 

Je gaat aan de slag met o.a. de volgende activiteiten:

 • het vormgeven van het Platform Circular Design op basis van de opgestelde strategie, input van partners, nieuwe inzichten en ontstane energie; 
 • het verbinden van aanvullende partners aan het platform;
 • het voorbereiden en voorzitten van de Platform synergie groep;
 • het voorzitten van de interne werkgroep waarin de CIRCO bijdrage voor het Platform wordt gecoördineerd; 
 • het (mede) vormgeven van een lange termijn strategie waarin het Platform zelfstandig een impactvolle bijdrage aan de transitie vervult;
 • als CIRCO kernteamlid een bijdrage leveren aan relevante strategische vraagstukken.

Wij zoeken in jou iemand die

 • aantoonbare ruime ervaring heeft als programma- en/of projectmanager;
 • een teamplayer is, zowel intern als extern;
 • gemakkelijk relaties ontwikkelt en onderhoudt op management niveau;
 • (ook) goed kan functioneren in een bestuurlijke context;  
 • zich thuis voelt in een omgeving die doorlopend in beweging is en daarbinnen zelf richting geeft vanuit een ontwerpend denken en doen benadering;
 • resultaten behalen combineert met oog voor mens en omgeving;
 • zich thuis voelt in een triple helix samenwerking (bedrijven, kennisinstellingen, overheid); 
 • affiniteit heeft met duurzaamheid / CE en circular design;
 • ondernemend wil zijn binnen een impact gedreven missie;
 • flexibel beschikbaar is, gemiddeld 2-3 dgn/wk. Soms meer, soms minder. 

Het gaat om een opdracht (geen loondienst) voor in eerste instantie 6 maanden en je kunt snel starten. Ben je enthousiast en wil jij binnen CIRCO een bijdrage leveren aan de circulaire transitie? Stuur dan jouw motivatie naar CIRCO (info@circonl.nl).

Eddy Carree
Stel een vraag

Discussieer mee