Verkennende CIRCO-missie naar Thailand

Update

CIRCO is ook actief in het buitenland, want een circulaire economie stopt niet bij de grens. Samenwerking over grenzen heen maakt de circulaire economie alleen maar sterker. Zo waren CIRCO’s Pieter van Os en nieuwe CIRCO-trainer Rick Passenier half februari in Thailand, om de mogelijkheden van een samenwerking te verkennen, en uiteindelijk wellicht een nieuwe CIRCO-hub te starten. Die mogelijkheden bleken er zeker te zijn, want veel Thaise organisaties zijn enthousiast over de CIRCO-methode en -aanpak.

Thailand

19 februari 2020

In Thailand liggen grote uitdagingen op het gebied van plastic en verpakkingen en in de agrarische sector. Tegelijkertijd liggen hier mooie kansen om aan de slag te gaan met de circulaire economie. De Nederlandse ambassade in Bangkok is daarom al actief op dit gebied. Zo ondersteunen ze bijvoorbeeld actief bij het bij elkaar brengen van relevante partijen uit de verpakkingsketen.

Positieve reacties en veel interactie

Tijdens de missie verzorgde CIRCO een workshop op de Nederlandse ambassade in Bangkok, voor onder anderen afgevaardigden van overheids-, onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Ambassadeur Kees Rade opende de middag. De reacties waren positief; meerdere organisaties zien in CIRCO een nuttige beleidstool om concreet aan de slag te gaan met de circulaire economie en circulair ondernemen, en om de samenwerking op die gebieden te versterken.

Ook verzorgde CIRCO een workshop tijdens een bijeenkomst die was georganiseerd door NXPO, een Thaise overheidsinstelling die actief is op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Met een hoge opkomst, onverwacht veel interactie en een hoop enthousiasme was ook deze middag een succes. NXPO ziet CIRCO als een bruikbare tool om bedrijven aan de slag te laten gaan met circulair ondernemen en wil graag de mogelijkheden van een samenwerking met CIRCO verkennen.

Mogelijkheden verder verkennen

Daarnaast waren meer dan twintig Thaise ontwerpers aanwezig op een door CIRCO georganiseerde netwerkborrel. Ook hier bleken de bereidheid en het enthousiasme om aan de slag te gaan met circular design groot. Veel aanwezigen gaven aan een bijdrage te willen leveren aan de uitdagingen waarvoor Thailand staat op het gebied van duurzaamheid.

Al met al wat het een zeer geslaagde missie. Ook in Thailand lijkt de CIRCO-methode aan te slaan en de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren van Tracks en een Train-de-trainer programma lijken groot. De komende periode verkennen CIRCO en de Thaise partijen dit verder.

Discussieer mee