Wat heeft een matras te maken met een PET Tray?

Update

6 inzichten over Design for Recycling binnen de kunststofsector


Tijdens de Circular Plastics Conference 2022 was er aandacht voor alle onderling afhankelijke gebieden in de kunststofwaardeketen. Van sorteren en wassen tot recycling en productie. Voor elk van deze onderwerpen werden de uitdagingen, kansen en nieuwe technologische ontwikkelingen besproken. CIRCO’s Ingeborg Gort was aanwezig bij de sessie over Design for Recycling en gaf daarbij een presentatie over de CIRCO methodiek en de ervaringen in de kunststofsector. Haar belangrijkste take-aways van deze sessie? Die vatte Ingeborg hieronder voor je samen!

Ingeborg Gort-Duurkoop

220901 matras pet tray

Design for Recycling

Producten en verpakkingen zijn vaak niet (goed) recyclebaar. Om de recyclepercentages te verhogen, is het belangrijk tijdens het ontwerpproces al rekening te houden met toekomstige recycling. Design for Recycling heet dat. Hiervoor is het nodig dat ontwerpers samen met alle stakeholders in het proces (inzamelaars, sorteerders, recyclers en producenten) alle eisen integreren. Maar hoe organiseer je dat? 

Tijdens een sessie op de Circular Plastics Conference* presenteerden Auping, Hordijk en Filigrade onder leiding van moderator Roland ten Klooster (UTwente en Plato product consultants) hoe Design for Recycling ten grondslag ligt aan hun producten en werkzaamheden. 

Geert Doorlag (hoofdonderzoeker Auping) legde de details uit van het circulaire Evolve-matras, geheel gemaakt van 2 goed recyclebare en eenvoudig te scheiden materialen (kunststof en staal). Rik Hennink (CEO Hordijk) ging in op verschillende innovaties om PET trays te sorteren en het recyclaat weer toe te passen in trays. Han Meiberg (CTO Filigrade) zette uiteen hoe coderingen kunnen helpen om verpakkingen te sorteren in food en non-food verpakkingen.

Inspirerende verhalen. Die volgens mij in zes overkoepelende inzichten voor de gehele kunststofsector zijn samen te vatten.

 

1: Mono(materiaal) maakt het makkelijk

Zowel een matras als een PET tray bestaan uit laagjes met diverse functionaliteiten. Zoals sealbaarheid, gasbarriere voor trays en comfort en ventilatie voor matrassen. Allerlei product- en materiaalinnovaties maakten de PET tray steeds dunner en lichter in gewicht en gek genoeg de matras steeds dikker en zwaarder. Het zorgde er ook voor dat de producten uit verschillende materialen bestonden, die aan elkaar werden verkleefd. 

De voornaamste innovatie vanuit Auping en Hordijk betreft de ontwikkeling naar één type kunststof, zonder tekort te doen aan de gebruikseisen. Door monomateriaal te gebruiken, konden beide bedrijven grote stappen maken richting een circulair product. 

De matrassen van Auping bestaan naast een monokunststof ook uit pocketveren. Deze zijn in de praktijk al gemakkelijk te scheiden van elkaar in de huidige matrasrecyclingsfabrieken.**

Auping Evolve

Auping Evolve matras

2. Zadel anderen niet op met jouw (slecht recyclebare) materialen 

Cascadering – het recyclen van materialen ten behoeve van andere producten – is niet volledig circulair. Beter is het om je eigen kringloop te sluiten. Pas de materialen toe uit je eigen productgroep, assortiment of sector. 

Matrassen worden bijvoorbeeld vaak gerecycled tot judomatten of koeienmatten. Dat is een lineair product en komt neer op uitstel van verbranding. Niet heel circulair dus. 

In het verleden gebruikte Hordijk frisdrankflesmateriaal voor trays. Ook niet heel circulair, want het betekent enerzijds dat er nieuw materiaal (primair fossiel PET) nodig is voor flessen. Anderzijds werden de trays uiteindelijk verbrand. Bovendien is de flessenstroom nu niet meer beschikbaar, omdat ze voor flessen worden ingezet. Zo kan je inputstroom dus zomaar opdrogen.

De conclusie? Een matras moet weer een matras worden, een tray moet weer een tray worden.

Kanttekening is uiteraard dat het wel beter is dan verbranden. Dus zolang het nog niet anders kan, is cascadering in specifieke toepassingen tijdelijk een geschikt alternatief.

 

3. Sommige kunststoffen (of materialen) zijn circulairder dan andere

De eigenschappen van verschillende kunststoffen maakt dat ze meer of minder geschikt zijn wanneer je ontwerpt met het oog op recycling. 

Zo lijkt PET (polyester) het meest geschikte plastic op dit moment. Het is thermoplastisch en daardoor goed mechanisch recyclebaar. Daarnaast heeft het een dichte structuur en absorbeert geen chemische middelen (zoals benzeen). Het leent zich bovendien voor nacondensatie; een extra stap die ervoor zorgt dat eigenschappen van het materiaal geupgraded kunnen worden tijdens het recycling proces (dit is niet mogelijk bij de polyolefinenen zoals PP en PE). Een bijkomend voordeel voor matrassen is tot slot dat polyester een brandvertragend effect heeft.

Ondanks dat PET momenteel de voorkeur geniet, blijft de zoektocht voor betere materialen bestaan. Zowel Auping als Hordijk zijn continu bezig met de zoektocht naar de beste materialen.

 

4. Tariefdifferentiatie werkt als incentive voor Design for Recycling

Voor PET flessen is er een statiegeldsysteem dat verplicht is voor alle spelers. Voor heel veel andere foodverpakkingen is dit er (nog) niet. In dat geval is het belangrijk dat er incentives zijn voor de partijen die de verpakkingen op de markt brengen. Daarmee worden zij gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de verpakkingen goed recyclebaar zijn. Een prijsprikkel is hierin voordehandliggend.

Redelijk recent is voor kortcyclische kunststof verpakkingen een systeem van tariefdifferentiatie ingevoerd. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, betalen over de verpakkingen een heffing aan het Afvalfonds. Om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen verder te stimuleren verhoogt Stichting Afvalfonds Verpakkingen de heffing voor slecht recyclebare verpakkingen en verlaagt ze de heffing voor goed recyclebare verpakkingen. Hoewel hierin nog veel te leren is, lijkt dit systeem wel al te werken.

Het belangrijkste dat een langcyclisch product zoals de matras hiervan kan leren is ten eerste om materialen in te zetten die recyclebaar zijn en voor dezelfde toepassing kunnen worden gebruikt. Maar ook om hiervoor een tariefdifferentiatie binnen de vrijwillige producentenverantwoordelijkheid (UPV) te regelen.

Hordijk rPET tray

Hordijk rPET tray

5. Het is van gezamenlijk belang om een standaard in de markt zetten

Om écht impact te maken met recycling, moet je samenwerken met je concurrent. Alleen zo kunnen we de beweging maken naar nieuwe marktstandaarden die zorgen dat recycling rendabel is. En dat is in ieders belang.

Het matrasassortiment van Auping is sinds mei 2022 voor 80% (!) circulair. Een gigantische prestatie, aangezien zij 3 jaar geleden pas de eerste circulaire matrassen verkochten. Daarnaast produceert Auping deze circulaire matrassen voor andere matrasmerken. Zij hebben hier afspraken over gemaakt: concurrenten mogen hetzelfde basismatras maken en verkopen, maar niet de luxere types. Auping ziet dat de consument erg enthousiast is over de circulaire matrassen, dat helpt enorm bij het enthousiast maken van andere producenten. 

Filigrade hanteert dezelfde aanpak. Zij testen hun CurvCode codering met een consortium van meer dan 40 partijen. Met deze codering wordt het mogelijk om in kunststof sorteerinstallaties, non-food van food verpakkingen te kunnen onderscheiden en uitsorteren. Hierdoor heb je bewijs dat materiaal oorspronkelijk foodgrade was (dit is nodig vanwege wetgeving en moet aangevraagd worden bij de European Food Safety Authority). Een prachtige oplossing, maar zoiets wordt alleen rendabel als een groot deel van de markt dit toe gaat passen.

 

6. Liever mechanische dan chemische recycling

Chemische recycling is, afhankelijk van type polymeer en type technologie, vaak veel energie-intensiever en brengt daardoor een hogere milieu impact met zich mee voor het verwerken van materialen dan mechanische recycling. Pas chemische recyclen dus alleen toe als het een lagere impact heeft en een betere yield oplevert of als mechanische recycling geen goede kwaliteit meer oplevert. 

Er is één uitzondering: foodgrade plastics. Het is momenteel namelijk nog niet mogelijk om met mechanische recycling in een niet gesloten systeem (zoals statiegeld) een foodgrade te krijgen. Gelukkig wordt daar aan gewerkt, want door herkenbaarheid in sortering (CurvCode) kan er straks gesorteerd worden op food en non-food stromen, waardoor ook in een open systeem kan worden gesourced op foodgrade materiaal.

De afweging die producenten maken tussen mechanische en chemische recycling, bevindt zich in een spanningsveld.

Zo hanteert Hordijk op dit moment een A B A constructie in de PET Tray: de binnenlaag is gerecycled, de buitenste lagen zijn van virgin materiaal. De virgin laag kan in de toekomst trouwens door chemisch gerecycled PET worden vervangen. Na meermalen mechanisch recyclen van PET krijg je een grijze of gelige verkleuring die volgens de producent niet wenselijk is, op dat moment wordt er (in de toekomst) alsnog chemisch gerecycled.

Ook de matrassector loopt op dit gebied nog tegen uitdagingen aan. PU schuim (Polyurethaanschuim in matrassen) lijkt nu nog geen toekomstbestendig materiaal, want het is niet hoogwaardig mechanisch recyclebaar. De mogelijke chemische recyclingsroutes  (o.a hydrolyse) levert echter tot nu toe een lage yield op; niet alle grondstoffen die je erin stopt, krijg je weer terug, alleen het polyol. Dus dat betekent dat je alsnog nieuwe fossiele grondstoffen (o.a. isocyanaten) nodig hebt om opnieuw schuim te kunnen maken. Dit terwijl grondstofleveranciers voor PU schuimfabrikanten wel inzetten op chemische recycling van matrassen om daar polyol van te maken voor matrassen. De vraag is: gaat dit voldoende zijn?

 

Aan de slag met Design for Recycling

Al met al zijn er al heel wat aanknopingspunten om aan de slag te gaan met Design for Recycling. Maar het blijft een gebied in ontwikkeling, waarin veel materiaalonderzoek gaande is. 

Wil je concreet aan de slag met circulair ontwerp en samenwerking in de keten? Volg dan een CIRCO Track. Hordijk en Auping gingen je voor.

 

 

* Programma Circular Plastics Conference 2022
** In Nederland worden matrassen gerecycled door Retour Matras en Matras Recycling Europe

Ingeborg Gort-Duurkoop

Ingeborg Gort ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van duurzame producten en diensten. Dit doet ze door middel van praktische adviezen op het gebied van materiaalgebruik, maar ook door het samenbrengen en begeleiden van ketenpartijen.

Ingeborg is kunststofexpert, en heeft ruim 10 jaar ervaring in product design en new business development bij diverse onderdelen van The Vita Group, wereldwijd producent van industriële polymeren. Met haar achtergrond in Industrieel ontwerpen en Design management (TU Delft, EURIB) overziet ze de kansen en uitdagingen op zowel product- als procesniveau.

Bij CIRCO is Ingeborg Sector Expert Kunststoffen & Consumptiegoederen en trainer.

Stel een vraag

Discussieer mee