“Wij zetten in op bewustwording in de bouwketen”

Update

Al vele CIRCO Tracks zijn inmiddels afgerond en veel ondernemers hebben de ideeën en lessen die ze meekregen met succes in de praktijk gebracht. Thies van der Wal ontdekte tijdens de CIRCO Track dat VBI niet zozeer de manier van werken hoeft aan te passen, maar eerder de communicatie daarover naar buiten toe kan verbeteren.

Stéphanie Schuitemaker

kanaalplaat-1024×805

Waarom wilden jullie aan de slag met circulariteit?
“Kanaalplaatvloeren zijn holle vloeren van beton, waarbij relatief weinig materiaal wordt gebruikt. Wat dat betreft is het een modern product. Toch zijn er verbeterpunten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, namelijk wat betreft het verminderen van de CO2-uitstoot. We moeten meer op de lange termijn gaan denken, en meer in termen van demontabel bouwen. Op de korte termijn is een hol product beter dan iets massiefs, maar als je het materiaal niet in de keten houdt, doe je dat effect teniet.”

“Het is in ons eigen belang als we circulair gaan denken en werken, want als we grondstoffen in de cirkel houden borgen we de houdbaarheid van onze business. Op zich is beton een product dat lang meegaat, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met kunststof. Dat wordt gemiddeld na zes weken verbrand. Toch heeft beton een slechte naam als het om duurzaamheid gaat. De vraag was dus: we hebben een mooi, veilig en redelijk duurzaam product, maar hoe kunnen we nóg duurzamer en meer circulair gaan werken?”

Thies van der Wal

Wat heb je meegenomen uit de Track?
“Vooral een andere manier van denken, ik heb anders leren kijken naar de manier waarop wij dingen doen. Waar ik al vrij snel achter kwam: ons product is te goedkoop om er tweedehands nog iets aan te verdienen. Dus ik moest ergens anders naar gaan kijken. Bovendien; het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen is mooi, maar dat werkt bij ons niet. Ik heb zeven businessmodellen uit de Track gehaald, maar die zijn te ingewikkeld om intern goed uit te kunnen dragen.”

“Dus ik heb het op een andere manier aangepakt, en ben gaan kijken naar waar klanten blij van worden. De dingen die we al deden, en die voor ons normaal waren, gaan we meer uitdragen naar klanten. Dus dat gaat meer om de manier van communiceren en wat we communiceren naar buiten toe; onze corporate identity. Wat ik verder heb meegenomen is dat je dingen soms gewoon moet gaan doen. Een goed idee leg ik nu voor aan collega’s die ook het verschil kunnen maken, en dan zie je gelijk beweging. Dus bottom-up in plaats van top-down.”

“We moeten meer op de lange termijn gaan denken, en meer in termen van demontabel bouwen”
Thies van der WalMVO & Duurzaamheid bij VBI

Wat gaan jullie veranderen in de communicatie naar klanten?
“We gaan certificaten uitreiken aan partners in onze keten; bedrijven waarvan wij vinden dat ze goed bezig zijn op het gebied van circulariteit en waarop wij trots zijn. Bij het toekennen van de certificaten kijken we naar drie niveaus: ten eerste design for recycling, waarbij het gaat om het behoud van grondstoffen en ervoor zorgen dat ze gerecycled kunnen worden.”

“Het tweede niveau is design for reassembly: componenten zó ontwerpen dat ze demontabel zijn en gemakkelijk weer uit elkaar gehaald kunnen worden. In principe ga je er natuurlijk vanuit dat een gebouw niet uit elkaar gehaald hoeft te worden, maar wat als dat toch zo is? Als je die mogelijkheid niet meeneemt in het ontwerp, is dat wat mij betreft een gemiste kans. Het doel hiervan is ook om dit gedrag normaal te maken. En toevallig past een kanaalplaat daar ook nog eens heel goed bij, want die kun je stapelen, net als legosteentjes. Het derde niveau is design for flexibility: gebouwen zó ontwerpen dat ze flexibel aanpasbaar zijn aan veranderende eisen in de toekomst.”

Wat is het idee hierachter?
“Er zit geen geldstroom achter het idee van deze certificaten, het gaat eerder om het vergroten van de bewustwording op dit gebied. Zo laten we onze partners zien wat je op het gebied van circulariteit allemaal kunt met producten van VBI. Alle bedrijven die we hiervoor hebben gevraagd zeiden gelijk ja, want ze zijn er trots op. En dat is juist de bedoeling; als zij dit ook weer gaan uitdragen naar buiten toe ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. Daar profiteren wij als VBI uiteindelijk ook weer van, want circulair werken wordt zo normaal in de hele keten.”

Stéphanie Schuitemaker

Stéphanie richt zich op het activeren en ondersteunen van bedrijven richting een circulaire economie. Zo werkt ze als communicatie-adviseur voor CIRCO, waar ze zich met name focust op online strategie voor zichtbaarheid en community building, is zij onderdeel van het kernteam van Holland Circular Hotspot, het publiek-private partnership dat zich richt op circulaire handelsbevordering en ondersteunt zij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie op het gebied van strategische marketing en communicatie.

Stéphanie focuses on activating and supporting companies towards a circular economy. For example, she works as a communication advisor for CIRCO, where she mainly focuses on online strategy for visibility and community building, she is part of the core team of Holland Circular Hotspot, the public-private partnership that focuses on international circular business development, and she supports the Circular Manufacturing Industry Implementation Program in the field of strategic marketing and communication.

Stel een vraag

Discussieer mee